PROWADZĄCY:

Doradca Podatkowy, Prawnik, Absolwentka i stypendystka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie podatków, które zdobyła pracując w kancelarii prawno – podatkowej oraz międzynarodowej firmie konsultingowej. Obecnie właścicielka Kancelarii Podatkowej. Specjalistka w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, w tym rozliczeń transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi – Transfer Pricing oraz podatku u źródła, a także podatku od towarów i usług. Współautorka książek: „Dokumentacja VAT”, „Komentarz do podatku dochodowego od osób prawnych” – wydanie:2008 i 2010 oraz autorka licznych publikacji prasowych, w tym w Gazecie Prawnej oraz Przeglądzie Podatkowym.

PROGRAM:

 1. Dokumenty finansowe KZP:
 • Gospodarka finansowa KZP: fundusz oszczędnościowo – pożyczkowy, rezerwowy, zapomogowy, inne;
 • Plan kont i zasady księgowań;
 • Dokumenty księgowe, w tym wyciągi bankowe, wydatki KZP
 • Polityka rachunkowości KZP
 • Przykładowe księgowania
 • Sprawozdanie finansowe za 2023 r. – elementy obowiązkowe po zmianach;
 • Praktyczne ćwiczenia księgowań i sporządzania sprawozdania finansowego
 • Problemy związane z księgowaniami: kto podpisuje dokumenty, straty i braki, nieodebrane wkłady
 1. Funkcjonowanie KZP po zmianach:
 • Organy KZP i ich obowiązki: Zarząd, Komisja Rewizyjna, Walne zebranie członków lub delegatów;
 • Upoważnienie do przetwarzania danych dla członków i osób uposażonych;
 • Współpraca z Pracodawcą – zasady;
 • Umowa z pracodawcą – przykładowe uregulowania;
 • Organy kontrolujące KZP: związki zawodowe, pracodawca
 • Przelewy bankowe – kto ma je ponosić?;
 • Wynagrodzenie za prowadzenie spraw KZP – czy przysługuje?
 1. Druki funkcjonujące w związku z działaniem KZP:
 • Statut KZP i jego zmiany;
 • Deklaracja przystąpienia do KZP;
 • Wniosek o udzielenie pożyczki;
 • Upoważnienie do przetwarzania danych dla członków i osób uposażonych;
 • Wniosek o wykreślenie się;
 • Rozpatrywanie wniosków o przyznanie pożyczki – problemy praktyczne;
 • Wniosek o częściowe wycofanie wkładów – czy obowiązkowy druk?
 • Informacje o stanie konta – kto i kiedy przekazuje?
 1. Aktualne problemy dotyczące funkcjonowania KZP:
 • Dokumenty papierowe a elektroniczne zasady wprowadzania
 • Zasady związane z RODO;
 • Upoważnienia dla osób przetwarzających dane osobowe.
 • Zdolność sądowa KZP i dochodzenie niespłaconych pożyczek;
 • Zaliczanie do kosztów podatkowych zakładu pracy wydatków ponoszonych na funkcjonowanie KZP;
 • Zasady potrącenia z wynagrodzenia zadłużenia pracownika w stosunku do KZP;
 • Rozliczenie pracownika po wygaśnięciu stosunku pracy i opuszczenia KZP;
 • Zadłużenia członków KZP – coraz większy problem praktyczny;
 • Ogłoszenie upadłości konsumenckiej a wpływ na funkcjonowanie w KZP;
 • Zajęcia komornicze wkładów członków KZP
 1. Pytania uczestników.