PROWADZĄCY: Krystyna Gąsiorek

Ekonomista, ponad 20 lat prowadzi szkolenia z tematyki finansów publicznych m.in. sprawozdawczości, klasyfikacji budżetowej dla jednostek sektora finansów publicznych w tym jednostek samorządu terytorialnego. Posiada szeroką wiedzę oraz praktyczne umiejętności zdobyte w wyniku długoletniej praktyki zawodowej m.in. jako główna księgowa w państwowej jednostce budżetowej jak również jako starszy specjalista w Wydziale Informacji Analiz i Szkoleń w Regionalnej Izbie Obrachunkowej była również pozaetatowym Członkiem Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Autorka licznych publikacji książkowych i prasowych w tym zakresie.

PROGRAM:

 1. Klasyfikacja budżetowa w jednostkach samorządu terytorialnego i ich jednostkach budżetowych: dział, rozdział, paragrafy dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów.
 2. Klasyfikacja budżetowa w tym rozdziały usługowe, rozdziały podmiotowe:
 • świadczenie usług publicznych oraz ujmowanie dochodów i wydatków na realizację zadań związanych ze świadczeniem tych usług;
 • wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy;
 • jakie wydatki mogą wystąpić w rozdziałach podmiotowych;
 • rozdziały podmiotowe, a sprawozdanie Z-JST;
 • czemu służy sprawozdanie Z-JST;
 • kto składa i w jakim terminie Z- JST;
 1. Przedstawienie obowiązującej klasyfikacji, a wywołujące problemy w jej stosowaniu:
 • klasyfikowanie dochodów: 063, § 064; § 094, a § 097 oraz § 095;§ 217, § 218, §§ 231-233, § 269, § 271, § 299, §§ 609- 610, § 635, §§ 661-663, § 668.
 • klasyfikowanie wydatków do § 401, § 404, § 479, § 480;
 • klasyfikowanie wydatków do § 302 oraz 303;
 • klasyfikowanie wydatków do § 419;
 • klasyfikowaniu wydatków do § 441, 442 w związku z § 470;
 • klasyfikowaniu wydatków do § 470 w związku z § 421, § 422, § 430;
 • stosowania § 422, § 424 w związku z objaśnieniami w § 421;
 • kiedy stosujemy § 439, a kiedy nie;
 1. Przychody: symbole paragrafów w tym nowe paragrafy 905, 906, 907.
 2. Najczęściej powtarzające się nieprawidłowości w klasyfikowaniu dochodów i wydatków.