PROWADZĄCY: Krystyna Gąsiorek

Ekonomista, ponad 20 lat prowadzi szkolenia z tematyki finansów publicznych m.in. sprawozdawczości, klasyfikacji budżetowej dla jednostek sektora finansów publicznych w tym jednostek samorządu terytorialnego. Doskonale zna specyfikę samorządów. Posiada szeroką wiedzę oraz praktyczne umiejętności zdobyte w wyniku długoletniej praktyki zawodowej m.in. jako główna księgowa w państwowej jednostce budżetowej jak również jako starszy specjalista w Wydziale Informacji Analiz i Szkoleń w Regionalnej Izbie Obrachunkowej była również pozaetatowym Członkiem Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Jest uprawniona do zasiadania w Radach Nadzorczych Spółek Skarbu Państwa. Praktyk, ceniony wykładowca w zakresie sprawozdawczości budżetowej i finansów publicznych. Autorka licznych publikacji książkowych i prasowych w tym zakresie.

PROGRAM:

 1. Podstawowe podziałki klasyfikacji budżetowej w jednostkach sektora finansów publicznych w tym jednostkach samorządu terytorialnego i ich jednostkach organizacyjnych: dział, rozdział, paragrafy dochodów, wydatków w tym czwarte cyfry w zakresie dochodów i wydatków.
 2. Rozdziały usługowe, rozdziały podmiotowe w JST.
 3. Przedstawienie obowiązującej klasyfikacji, a wywołujące problemy w jej stosowaniu w jednostkach sektora finansów publicznych:

     DOCHODY

 • klasyfikowanie dochodów m.in.: 057, § 058, § 063, § 064; § 080; § 088; § 092; § 094, a § 097 oraz § 095;§ 210, 217, 231-233, 269, 271, 299, 609, 610, 635, 637, 661-663, 668.

WYDATKI:

 • klasyfikowanie wydatków m.in.:
 • do § 302 oraz 303; do § 419;
 • do § 441, 442 w związku z § 455 i 470;
 • do § 455 i 470 w związku z § 421, § 422, § 430;
 • stosowania § 422, § 424 w związku z objaśnieniami w § 421;
 • kiedy stosujemy § 439, a kiedy nie;
 • jak należy stosować, kto i kiedy § 492, § 615 oraz § 804
 • klasyfikacja wydatków w §§ 231-233, 272-273, 610, 637, 656, 657, 658; 661-663;
 • jakie przychody i kiedy stosujemy np. § 905; § 906.
 1. Pytania i odpowiedzi.