PROWADZĄCY: Krystyna Gąsiorek

Ekonomista, ponad 20 lat prowadzi szkolenia z tematyki finansów publicznych m.in. sprawozdawczości, klasyfikacji budżetowej dla jednostek sektora finansów publicznych w tym jednostek samorządu terytorialnego. Posiada szeroką wiedzę oraz praktyczne umiejętności zdobyte w wyniku długoletniej praktyki zawodowej m.in. jako główna księgowa w państwowej jednostce budżetowej jak również jako starszy specjalista w Wydziale Informacji Analiz i Szkoleń w Regionalnej Izbie Obrachunkowej była również pozaetatowym Członkiem Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Autorka licznych publikacji książkowych i prasowych w tym zakresie m.in. Klasyfikacja budżetowa 2021.

PROGRAM:

1. Podstawowe podziałki klasyfikacji budżetowej w jednostkach samorządu terytorialnego i ich jednostkach budżetowych: dział, rozdział, paragrafy dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów.

2. Proponowane zmiany w klasyfikacji budżetowej m.in.:

– obowiązujące z mocą od 1 stycznia 2022 r.;

– obowiązujące z mocą od 24 lutego 2022 r.;

– mają po raz pierwszy zastosowanie do opracowania projektu ustawy budżetowej oraz projektów uchwał budżetowych na rok 2023.

– nowe brzmienie rozdziałów;

– nowe brzmienie paragrafów dochodów;

– nowe paragrafy wydatków.

3. Rozdziały usługowe, rozdziały podmiotowe:

– SMUP, a utrzymanie stanowiska pracy;

– formularz Z-JST

4. Przedstawienie obowiązującej klasyfikacji, a wywołujące problemy w jej stosowaniu:

– klasyfikowanie dochodów:  § 063, § 064; § 080; § 094, a § 097 oraz § 095;§ 217, 231-233, 269, 271, 299, 635, 661-663, 668.

– klasyfikowanie wydatków do § 302 oraz 303;

– klasyfikowanie wydatków do § 419;

– klasyfikowaniu wydatków do § 441, 442 w związku z § 470;

– klasyfikowaniu wydatków do § 470 w związku z § 421, § 422, § 430;

– stosowania § 422, § 424 w związku z objaśnieniami w § 421;

– kiedy stosujemy § 439, a kiedy nie;

– jak należy stosować i kiedy § 492, § 615 oraz § 804

–  klasyfikacja wydatków w §§ 231-233, 272-273, 656, 657, 658; 661-663;

– jakie przychody i kiedy stosujemy § 905; § 906.

5. Pytania i odpowiedzi.