PROWADZĄCY:

Wieloletni praktyk administracji skarbowej w tym Naczelnik Urzędu Skarbowego. Wykładowca wyższych uczelni – Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości oraz Uniwersytetu Ekonomicznego w w tym studiów podyplomowych na wydziale Finansów UEK. Jest dyplomowanym księgowym, z kilkunastoletnim doświadczeniem na stanowisku głównego księgowego jednostek sektora finansów publicznych i spółek, autor i współautor pozycji książkowych (w tym : aktualnej dla Instytucji Kultury z 2022r. „Bilansowe i podatkowe zamknięcie roku 2021 w instytucjach kultury”, oraz wielu publikacji o tematyce rachunkowej, podatkowej, finansów publicznych.  Prowadząca jest znanym i cenionym  szkoleniowcem z zakresu tematyki podatkowej, finansów publicznych i rachunkowości, szkoląca zarówno pracowników  jednostek organizacyjnych  sektora finansów państwowych i samorządowych,   również pracowników RIO,  NIK, Ministerstw i innych ważnych Urzędów państwowych i samorządowych. Nawiązuje doskonały kontakt z uczestnikami – jest współpracownikiem wielu Agencji Szkoleniowych.

PROGRAM:

I. Rola kierownika jednostki, głównego księgowego oraz pracowników Instytucji Kultury – odpowiedzialność dyscyplinarna i karna.

II. INSTYTUCJE KULTURY- PO ZMIANACH  – wybrane zagadnienia:

 1. Organizacja działalności instytucji kultury – dopuszczalna prawem ingerencja organizatora.
 2. Regulamin organizacyjny – jako obowiązkowy akt prawny wewnętrznego zarządzania instytucją kultury.
 3. Zatrudnianie i wynagradzanie oraz inne czynności z zakresu prawa pracy dotyczące dyrektora, z-cy dyrektora, głównego  księgowego i  pracowników instytucji kultury – aktualny stan prawny w tym zakresie – niebezpieczeństwa błędnych ustaleń- KONTROLE NIK i RIO.
 4. Regulamin wynagradzania – szczegółowe omówienie zasad zatrudniania i ustalania wynagrodzenia w tym zakresie – nie warunki ale prawa dotyczące  pracy i płacy pracowników Instytucji Kultury .
 5. Wyliczanie wynagrodzenia – NOWY ŁAD – problemy, przykłady.

III. KONTROLA ZARZĄDCZA W INSTYTUCJACH  KULTURY:

 1. Kontrola zarządcza – pojęcia i poziomy funkcjonowania kontroli zarządczej w sektorze finansów publicznych – Instytucjach Kultury.
 2. Standardy kontroli zarządczej – cel i ich charakter.
 3. Obszary kontroli zarządczej.
 4. Mechanizmy kontroli jako odpowiedź na konkretne ryzyko:

– dokumentowanie systemu kontroli zarządczej,

– sprawność nadzoru,

– ciągłość działalności,

– ochrona zasobów,

– szczegółowe mechanizmy kontroli.

 1. Procedury kontroli zarządczej i technika ich tworzenia  – zagadnienia  praktyczne.
 2. Przepisy wewnętrzne, zarządzenia, instrukcje, powierzenia uprawnień – ich rola w kontroli zarządczej oraz wzory dokumentacji.
 3. Obszary w zakresie zarządzania ryzykiem( wzory zarządzeń i wzory dokumentacji ).

– identyfikacja ryzyka,

– analiza ryzyka,

– reakcja na ryzyko.