PROWADZĄCY:

Freelancer; prawnik (UMCS w Lublinie); absolwent Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie  w zakresie studiów podyplomowych: skarbowość i podatki„; Uniwersytetu Jagiellońskiego Instytut Stosunków Międzynarodowych – studia w zakresie  „wiedzy  o integracji europejskiej” oraz Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu Instytut Socjologii studia w zakresie zarządzania środkami Unii Europejskiej. Wykładowca Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu.  Licencjonowany audytor wewnętrzny  (lic MF. Nr 134/2004), audytor wewnętrzny wpisany na Krajową Listę Profesjonalnych Audytorów Wewnętrznych (wpis nr 782); członek Stowarzyszenia Audytorów Wewnętrznych IIA Poland; b. Naczelnik Wydziału Finansowego Urzędu Miejskiego w Przemyślu,  b. starszy inspektor kontroli gospodarki  finansowej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie, b. członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Przemyślu, długoletni pracownik służb finansowych Państwa  i samorządu terytorialnego. Trener przeprowadził ok. 85 szkoleń z zakresu kontroli zarządczej, w których uczestniczyło pond 1600 osób zatrudnionych w administracji publicznej.

PROGRAM:

 1. Obowiązki w zakresie kontroli zarządczej.
 2. Kontrola zarządcza a inne rodzaje kontroli (kontrola finansowa, funkcjonalna, instytucjonalna i in.).
 3. Kontrola zarządcza a audyt.
 4. Organizacja i koordynacja zadań w kontroli zarządczej (podział zadań i obowiązków, powierzanie uprawnień).
 5. Wyznaczanie oraz monitorowanie celów i zadań.
 6. Roczny plan działalności.
 7. Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej.
 8. Zarządzanie ryzykiem jako element kontroli zarządczej:
 • pojęcie ryzyka,
 • identyfikacja ryzyka,
 • metody analizy ryzyka (np. COSO I, COSO II),
 • tolerowany poziom ryzyka,
 • reakcja na ryzyko (przeciwdziałanie, minimalizacja).
 1. Tworzenie procedur kontroli zarządczej.
 2. Standardy kontroli zarządczej.
 3. Samoocena w kontroli zarządczej.