PROWADZĄCY:

Doktor nauk ekonomicznych ,  główna księgowa w jednostkach sektora finansów publicznych; specjalistka w zakresie rachunkowości budżetowej, kontroli zarządczej, budżetowania zadaniowego oraz realizacji inwestycji w sektorze publicznym, nauczyciel akademicki. Działalność szkoleniową i edukacyjną prowadzi od 2007 roku. Autorka publikacji w miesięczniku „Finanse Publiczne” .

PROGRAM:

  1. Istota kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych.
  1. Standardy kontroli zarządczej wpływ na naruszenie dyscypliny finansów publicznych.
  1. Powierzenie zadań głównemu księgowemu jsfp.
  1. Główny księgowy w strukturze organizacyjnej jsfp .
  1. Ustawowe zadania głównego księgowego jsfp – kontrola wstępna operacji gospodarczych zakres wykonywanych czynności kontrolnych.
  1. Zatrudnienie głównego księgowego w jsfp – kodeks pracy oraz przepisy szczególne.
  1. Przykłady orzecznictwa z tytułu naruszenie dyscypliny finansów publicznych przez kierownika jednostki oraz głównego księgowego.