PROWADZĄCY:

Ekspert z zakresu RODO, prawnik, praktyk (pełniący funkcję IOD w wielu podmiotach), audytor, specjalizujący się w prawie ochrony danych osobowych, wykładowca, wieloletni szkoleniowiec (ponad 15 lat). Konsultant wiodących kancelarii prawnych, świadczący usługi kompleksowej obsługi prawnej podmiotów gospodarczych, jak i jednostek sektora administracji publicznej, trener z wieloletnim doświadczeniem, które przekłada się na umiejętność przystępnego przekazywania i wyjaśniania skomplikowanych zagadnień prawnych. W ramach obsługi prawnej opracowuje oraz wdraża systemy ochrony danych osobowych (RODO).

PROGRAM:

 1. Wymagania prawne i formalne związane z prowadzeniem strony Biuletynu Informacji Publicznej.
 2. Poczta elektroniczna, domeny komercyjne i komercyjne serwery internetowe -omówienie kontroli NIK.
 3. Prawidłowa dokumentacja z zakresu ochrony danych dotycząca poczty elektronicznej- procedura korzystania z internetu i poczty elektronicznej -omówienia wzoru.
 4. Umowy powierzenia i ich rola, umowy powierzenia z dostawcą usług hostingowych; przygotowanie do zawarcia umowy,
 5. Ankiety kontroli procesora-omówienia wzoru.
 6. Brak obligatoryjnych elementów przy zawieraniu umów powierzenia: polecenie (28 ust.3 lit. a) –omówienie stanowiska UODO.
 7. Powierzenie na podstawie innego instrumentu prawnego (art. 28 RODO).
 8. Przetwarzanie danych na You Tube, transmisje.pl, E-sesja-omówienie najczęściej popełnianych błędów.
 9. Projektowanie ochrony danych osobowych w związku z transmisją i nagrywaniem obrad kolegialnych organów jednostek samorządu terytorialnego:
 • odpowiednie zaplanowanie pracy,
 • zapewnienie realizacji obowiązku informacyjnego- właściwa podstawa prawna      6 ust.1 lit e zamiast art. 6 ust.1 lit c RODO,
 • omówienie właściwego sposobu transmisji, utrwalania i udostępniania w Internecie nagrań oraz usuwanie nagrań,
 • Procedura publikacji i okresowych przeglądów treści zamieszczonych
  w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na głównej stronie internetowej podmiotu-omówienie wzoru
 1. Publikacja informacji w BIP, a podstawowe zasady RODO:
 • wykonanie obowiązku informacyjnego,
 • zakres wymaganych informacji – ograniczenie celu przetwarzania,
 • przestrzeganie zasady minimalizacji danych – anonimizacja danych,
 • czas publikacji informacji – retencja danych (ograniczenie przechowywania),
 • zapewnienie prawidłowości i prawdziwości opublikowanych danych (rejestry zmian),
 • zapewnienie integralności i poufności publikowanych informacji.
 1. Typowe rodzaje danych osobowych, podlegające publikacji w BIP, w tym:
 • zamówienia publiczne,
 • oświadczenia majątkowe,
 • wyniki kontroli,
 • transmisja obrad rady.
 1. Dostęp do informacji o osobach, pełniących funkcje publiczne:
 • kto jest osobą pełniącą funkcję publiczną?
 • ograniczenie ochrony prywatności osób pełniących funkcje publiczne.
 1. Publikacja informacji o „szeregowych” pracownikach:
 • udostępnianie służbowych danych kontaktowych,
 • publikowanie wizerunku pracownika.
 1. Zawieranie umów powierzenia przetwarzania danych z:
 • podmiotami świadczącymi usługi hostingowe, serwisowe,
 • w zakresie utrzymania stron www oraz innych rodzajów usług, związanych z prowadzeniem stron i portali internetowych.
 1. Decyzje i stanowiska Urzędu Ochrony Danych Osobowych oraz wybrane przykłady orzecznictwa sądów administracyjnych związane z prowadzeniem BIP.
 2. Kontrole NIK oraz UODO zrealizowane w latach 2018 – 2022 dotyczące bezpieczeństwa informacji i ochrony danych osobowych:
 • syntetyczne przedstawienie wyników kontroli,
 • omówienie typowych, powtarzających się błędów występujących w kontrolowanych jednostkach,
 • analiza wybranych przypadków.
 1. Indywidualne problemy.