PROWADZĄCY:

Doradca Podatkowy, Prawnik, Absolwentka i stypendystka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie podatków, które zdobyła pracując w kancelarii prawno – podatkowej oraz międzynarodowej firmie konsultingowej. Obecnie właścicielka Kancelarii Podatkowej. Specjalistka w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, w tym rozliczeń transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi – Transfer Pricing oraz podatku u źródła, a także podatku od towarów i usług. Współautorka książek: „Dokumentacja VAT”, „Komentarz do podatku dochodowego od osób prawnych” – wydanie:2008 i 2010 oraz autorka licznych publikacji prasowych, w tym w Gazecie Prawnej oraz Przeglądzie Podatkowym.

PROGRAM:

I. E_FAKTURA i Krajowy System e-Faktur.

 1. Faktura ustrukturyzowana:
 • Pojęcie faktury ustrukturyzowanej;
 • Faktura ustrukturyzowana wyłącznie w formie elektronicznej wystawiana za pomocą oprogramowania interfejsowego;
 • Powiadamianie o wystawionej fakturze ustrukturyzowanej – w jaki sposób?
 • Otrzymanie faktury ustrukturyzowanej – sposoby i moment;
 • Akceptacja odbiorcy jako obowiązkowy element stosowania faktur ustrukturyzowanych w 2023 r.;
 • Obowiązek stosowania od 2024 r.
 • Informacja o stosowaniu faktur ustrukturyzowanych – forma, termin, zakres podmiotowy;
 • Dobrowolne elementy faktury a struktura XML;
 • Zmiany w fakturach korygujących;
 • Przepisy przejściowe wdrażające zmiany: data wystawienia faktury a data obowiązku podatkowego.
 1. Krajowy System e-faktur:
 • Zasady utworzenia Krajowego Systemu e-faktur;
 • Funkcjonowanie systemu;
 • Wystawienie faktury a jej automatyczne wysłanie do Krajowego Systemu e-faktur – skutki praktyczne;
 • Nadawanie numerów fakturom funkcjonujących w Krajowym Systemie e-faktur – skutki podatkowe
 • Struktury logiczne e-faktur wysyłanych do Systemu;
 • Uwierzytelnianie faktur wysyłanych do Systemu: formy i termin;
 • Preferencje dla podatników stosujących System, w tym szybszy zwrot podatku VAT, brak konieczności wysyłania JPK_FA;
 • Przechowywanie faktur w Systemie przez 10 lat
 • Przepisy przejściowe wdrażania Systemu: dobrowolność a obowiązek.
 1. E-faktura i e-paragon w dotychczasowych uregulowaniach:
 • E-faktura w zamówieniach publicznych a KSeF – różnice i stosowanie;
 • E-faktury udostępniane przez portal;
 • Sposoby wysyłania e-faktur: system EDI, podpis kwalifikowany, PDF;
 • Przechowywanie e-faktur;
 • Problemy techniczne związane z wysyłaniem e-faktur;
 • E-paragon dla konsumenta – kiedy?
 1. Otrzymywanie faktury w formie elektronicznej a skan faktury:
 • Wysyłanie faktury a skanu faktury (obrazu faktury) – różnice;
 • Formalne obowiązki związane z wysyłką elektroniczną faktur;
 • Potwierdzenie odbioru faktury drogą elektroniczną;
 • Wysyłanie kilka razy faktury drogą elektroniczną
 1. Zmiany w kasach fiskalnych i zasad dokonywania zapłat od 2023 r.:
 • Rozporządzenie w sprawie zwolnień z kas fiskalnych w dotychczasowym brzmieniu – okres obowiązywania przepisów
 • Nowe rozporządzenie w sprawie zwolnień z posiadania kas fiskalnych;
 • Dotychczasowe zwolnienia a nowe uregulowania, w tym wyłączenie ze zwolnienia myjni samochodowych;
 • Sankcje za naruszenie obowiązku fiskalizacji;
 • Pojęcie instrumentu płatniczego;
 • Funkcjonowanie kasy on-line i terminala płatniczego – sankcje karne od 01/07/2022 r.
 • Przepisy przejściowe.

II. ZASADY fakturowania.

 1. Niezbędne dane, które powinna zawierać faktura VAT:
 • Faktury krajowe,
 • Faktury zaliczkowe
 • Faktury i noty korygujące
 • Faktury dotyczące transakcji międzynarodowych
 • Faktury dotyczące czynności które nie podlegają opodatkowaniu VAT
 • Faktury wystawiane przez MP – małych podatników
 • Faktura VAT marża
 • Duplikat faktury;
 • Faktura uproszczona;
 • Faktury dla osób fizycznych.
 1. Uregulowania SLIM VAT w zakresie rozliczania faktur korygujących:
 • Faktury korygujące in minus i in plus;
 • Rozliczanie faktur korygujących in minus po stronie sprzedającego;
 • Dowody potwierdzające uzgodnienie wystawienia faktury korygującej;
 • Przykłady dokumentów (dowodów) potwierdzających możliwość wystawienia faktury korygującej;
 • Okres rozliczenia faktury korygującej in minus po stronie sprzedającego i po stronie kupującego – czy musi być taki sam?
 • Korekta in plus;
 • Przyczyny korekty a okres rozliczeniowy;
 • Korekta in plus po stronie kupującego – kiedy rozliczanie?

III. Pytania uczestników.