PROWADZĄCY:

Licencjonowany doradca podatkowy, absolwent Uniwersytetu Warszawskiego i Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Warszawie, wieloletni pracownik Izby Skarbowej w Warszawie w zakresie podatków, w tym kilka lat na stanowiskach kierowniczych. W trakcie pracy był odpowiedzialny za wydawanie interpretacji indywidualnych w zakresie VAT przez Ministra Finansów. Wieloletni wykładowca w zakresie zagadnień związanych z podatkiem VAT, PIT i CIT (Polski Ład) (ponad 900 szkoleń dla ponad 12.000 uczestników), autor licznych publikacji (m.in. Leksykon fakturowania 2011-2015” wyd. Unimex) w: Portalu Finansowo-Księgowym, Dzienniku Gazecie Prawnej i Rzeczpospolitej oraz portalu TaxFin. Obecnie doradca podatkowy współpracujący z renomowaną Spółką Doradztwa Podatkowego.

PROGRAM:

 1. Faktury ustrukturyzowane (u-faktury):
 • pojęcie faktury ustrukturyzowanej,
 • kogo będzie dotyczył obowiązek wystawiania u-faktur?
 • fakturowanie w transakcjach transgranicznych – zasady,
 • jak dokumentować sprzedaż dla osoby fizycznej nieprowadzącej działalności?
 • sprzedaż na kasie rejestrującej, faktury uproszczone i faktury do paragonów,
 • dokumentowanie zaliczki na u-fakturze,
 • procedura marży w ramach u-faktur,
 • refakturowanie – zasady,
 • pełnienie przez podatników warunków autentyczności pochodzenia i integralności treści w przypadku u-faktur,
 • zasady przechowywania u-faktur – czy warto posiadać domowe archiwum?
 • u-faktura, a płatność gotówkowa,
 • proces akceptacji odbioru u-faktur przez nabywców towarów i usług,
 • czy można odmówić przyjęcia faktury ustrukturyzowanej?,
 • likwidacja duplikatów faktur,
 1. Działanie systemu KSeF:
 • Krajowy System e-Faktur – zasady wdrożenia,
 • uwierzytelnianie się podatnika w KSeF,
 • sposoby i zakres nadawania uprawnień innym osobom lub podmiotom,
 • omówienie zasad korzystania z druku ZAW-FA,
 • migracja danych do KSeF – wystawianie faktur z poziomu indywidualnego oprogramowania księgowego,
 • wystawienie u-faktury bezpośrednio w KSeF,
 • jak odnaleźć kontrahenta w KSeF, praktyczne aspekty przesłania i przyjęcia u-faktury,
 • przechowywanie i archiwizowanie u-faktur, a bezpieczeństwo danych wrażliwych,
 1. Dane na u-fakturze:
 • zgoda KE na możliwość żądania większej ilości danych na u-fakturach,
 • nowa robocza wersja struktury logicznej dla u-faktury,
 • pozycje obowiązkowe u-faktury dla każdego podatnika,
 • pozycje opcjonalne u-faktury,
 • pozycje fakultatywne u-faktury – w jakich sytuacjach się pojawiają?
 • określenie momentu wystawienia u-faktury,
 • kiedy nabywca może wskazać moment odbioru u-faktury z KSeF?
 • czy jest możliwy odbiór faktury poza systemem KSeF?
 • wysyłanie załączników do u-faktur (protokoły, specyfikacje, WZ),
 • korekty faktur „zwykłych” – czy „po staremu” czy w KSeF?
 • korekty u-faktur – treść i postać korekty,
 • zasadność istnienia not korygujących,
 • czy można anulować u-fakturę?
 1. Zachęty dla podatników do stosowania u-faktur:
 • zasady szybszego zwrotu VAT na rachunek bankowy podatnika,
 • nowe zasady rozliczania korekt u-faktur,
 • dostarczanie struktury logicznej dla faktur JPK_FA.