Szanowni Państwo,

Znamy już wytyczne dotyczące kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027 Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej. Zawierają one zasady realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 i w części odnoszą się do tematyki kwalifikowalności VAT. Podmioty z sektora finansów publicznych często nie mają pewności, czy VAT w projekcie mogą uznać za kwalifikowany, czy sama dotacja powoduje zapłatę podatku i czy należy wystawiać fakturę. Znowu pojawia się też problem zmiany stanowiska organów podatkowych co do odliczania VAT związanego z inwestycjami wodno-kanalizacyjnymi.

Brak wnikliwej analizy planowanego zadania może powodować szereg negatywnych konsekwencji – zarówno w zakresie rozliczeń podatkowych, jak i braku finansowania dla całej inwestycji (skoro będzie konieczne pokrycie kwoty VAT).

Dodatkowym problemem jest ogromna zmienność stanowisk organów podatkowych, które dotychczas dość liberalnie podchodziły do opodatkowania takich dofinansowań, obecnie jednak zmieniły stanowisko. W konsekwencji jednostki nie mogą liczyć na pewność prawa w tym zakresie.

30 listopada 2022r. WSA w Lublinie wydał orzeczenie w sprawie o sygn. I SA/Lu 398/22, dotyczące możliwości pełnego odliczenia VAT od inwestycji w Instytucji Kultury, reprezentowanej przez Naszą Kancelarię. Sąd zgodził się z nami, że Muzeum nie musi stosować prewspółczynnika VAT. Orzeczenie to jest niezwykle istotne dla tych Instytucji, które nie posiadają interpretacji indywidualnej, pozwalającej na odliczanie 100% VAT.

W innej naszej sprawie, WSA w Warszawie, wydał 24 czerwca 2022r. wyrok o sygn. akt lll SA/Wa 2905/21 pozwalający jednostkom sektora finansów publicznych odliczać VAT od wydatków na samochody bez konieczności stosowania prewspółczynnika VAT. Pojawia się zatem kolejna możliwość odzyskania podatku VAT w sektorze publicznym. Wiele Jednostek, widząc niewielkie ostateczne kwoty odliczeń, wręcz od odzyskiwania VAT odstępuje (co może z kolei budzić wątpliwości co do gospodarności zarządzanymi środkami – jak wskazuje chociażby NIK w niedawnym raporcie z badania VAT samorządów). Okazuje się, iż mogą one pominąć prewspółczynnik VAT i odliczać od wydatków samochodowych połowę VAT. Dla niektórych będzie to korzystniejsze rozwiązanie niż stosowanie prewspółczynnika VAT (który niekiedy jest bardzo niski).

PROWADZĄCY:

Prawnik, licencjonowany doradca podatkowy z ponad 16 letnim doświadczeniem w doradztwie dla przedsiębiorstw i podmiotów sektora finansów publicznych. Doświadczenie zawodowe zdobywała w PwC w dziale podatkowym oraz w KPMG Tax. Kierowała działem VAT w renomowanej warszawskiej kancelarii, zajmując się szeroko rozumianym doradztwem podatkowym, zarówno bieżącą obsługą klientów jak również doradztwem projektowym (restrukturyzacje, przeglądy podatkowe i celowe, projekty optymalizacyjne, postępowania, ceny transferowe). Od 2013r. prowadzi własną Kancelarię Doradztwa. Jest autorką licznych publikacji prasowych dotyczących prawa podatkowego (Rzeczpospolita, Finanse Publiczne, Wspólnota, Gazeta Prawna, Przegląd Podatkowy, Jurysdykcja Podatkowa) oraz współautorką komentarza do ustawy o kontroli skarbowej, jak również komentatorką w programach telewizyjnych. Uczestniczyła jako ekspert w pracach dotyczących zmian w polskich przepisach podatkowych (głównie w obszarze podatku VAT), jak również pracach na szczeblu Unii Europejskiej.

PROGRAM:

 1. Kiedy projekt dotyczy VAT?
 • działalność podejmowana w ramach władztwa publicznego i działalność wykonywana w zakresie użyteczności publicznej,
 • orzecznictwo oraz stanowiska organów podatkowych w zakresie przyznawania organom władzy publicznej statusu podatnika VAT w związku z zakresem wykonywanej działalności.
 1. VAT w dotacjach – uwagi ogólne
 • dwa aspekty opodatkowania dotacji,
 • pojęcie VAT kwalifikowanego,
 • kiedy sama dotacja podlega opodatkowaniu, jakie kryteria należy brać pod uwagę w opodatkowaniu dotacji,
 • kiedy przysługuje odliczenie,
 • czynności opodatkowane i zwolnione,
 • przepisy i przykłady z praktyki.
 1. VAT kwalifikowany
 • wytyczne MF,
 • podział projektów do 5 i powyżej 5 mln EUR,
 • czy odliczenie VAT jest prawem czy obowiązkiem podatnika?
 • czy można odstąpić od odliczenia VAT mimo takiego prawa?
 • uwagi NIK co do odstąpienia od odliczenia VAT,
 • podział zakupów,
 • przyporządkowanie do czynności opodatkowanych, zwolnionych i poza VAT,
 • czynności mieszane,
 • współczynnik i prewspółczynnik a kwalifikowalność,
 • korekta VAT a kwalifikowalność,
 • zmiana przeznaczenia towarów i usług a kwalifikowalność,
 • korekty 5 i 10 letnie,
 • absurdy w programach np. cyfryzacji,
 • podwójne finansowanie,
 • orzecznictwo sądów administracyjnych,
 • sprzeczne interpretacje podatkowe a ryzyko dla beneficjenta,
 • ocena kwalifikowalności na etapie projektowym, operacyjnym i realizacyjnym,
 • kontrola kwalifikowalności,
 • odzyskiwanie VAT – przykłady z praktyki.
 1. Inne kwestie związane z tematyką szkolenia
 • zmiany w podejściu do kwalifikowalności VAT w tzw. projektach parasolowych – przełomowe orzeczenia TSUE z 30 kwietnia 2023r. dotyczące OZE i azbestu,
 • praktyka stosowania przepisów i odpowiedzialność,
 • zabezpieczenie jednostki,
 • stanowiska organów podatkowych i orzecznictwo,
 • dofinansowania z Polskiego Ładu – czy można odliczyć VAT? Uwagi z prakyki,
 • zmiana praktyki dot. odliczania VAT przez samorząd od inwestycji
  • inwestycje wodno-kanalizacyjne – obecne stanowiska,
  • orzecznictwo odnośnie stosowania prewspółczynnika do inwestycji,
  • zmiana przeznaczenia – zapadłe i planowane orzecznictwo,
  • przełomowe orzeczenie z 30 listopada 2022r. WSA w Lublinie o sygn. I SA/Lu 398/22 dotyczące możliwości i zakresu odliczenia VAT od inwestycji w Instytucji Kultury,
  • 24 czerwca 2022r. wyrok o sygn. akt lll SA/Wa 2905/21 pozwalający jednostkom sektora finansów publicznych odliczać VAT od wydatków na samochody bez konieczności stosowania prewspółczynnika VAT.