PROWADZĄCY:

Szkoleniowiec i doradca z zakresu finansów publicznych, rachunkowości budżetowej, organizacji pozarządowych. Prowadzi szkolenia z zakresu finansów publicznych i rachunkowości budżetowej dla jednostek sektora finansów publicznych oraz różnych ośrodków szkoleniowych w kraju od 2008 r. dodatkowo prowadzi doradztwo dla jednostek sektora finansów publicznych. Autorka wielu publikacji w miesięcznikach Finanse Publiczne, Przetargi Publiczne, Rachunkowość Budżetowa.

PROGRAM:

 1. Ewidencja należności i dochodów budżetowych – zasady i terminy, w tym m.in.:
  • należności krótkoterminowe i długoterminowe,
  • przypisy, odpisy, dochody nieprzypisane,
  • nadpłaty,
  • zaległości,
  • przedawnienia,
  • należności sporne i wątpliwe,
 2. Naliczanie, ewidencja i dochodzenie odsetek od należności – terminy, zasady; odsetki a kary.
 3. Odpisy aktualizujące należności – ustalanie prawdopodobieństwa otrzymania należności wątpliwej – zasady, ewidencja.
 4. Udzielenie ulg w spłacie należności budżetowych – zasady i ewidencja:
  • umorzenie należności,
  • odroczenie terminu płatności,
  • rozłożenie zaległości na raty.
 5. Windykacja należności – krok po kroku – ewidencja:
 • upomnienie, tytuł wykonawczy – należności publicznoprawne,
 • koszty upomnienia – zasady,
 • wezwanie do zapłaty, sądowy nakaz zapłaty, wniosek egzekucyjny – należności cywilnoprawne,
 • rekompensata za koszty odzyskiwania należności cywilnoprawnych – istota, zasady naliczania,
 • kontrahent w likwidacji, upadłości,
 • postanowienia komornicze,
 • zakończenie postępowania egzekucyjnego,
 • koszty egzekucji.
 1. Najczęstsze problemy klasyfikacji budżetowej dochodów.
 2. Należności i dochody budżetowe – problemy sprawozdawczości budżetowej i z zakresu operacji finansowych.
 3. Inwentaryzacja należności – terminy, zasady:
 • potwierdzanie sald,
 • weryfikacja.
 1. Należności i dochody w sprawozdaniach finansowych.
 2. Pytania.