PROWADZĄCY:

P r a k t y k, przez 20 lat pracownik (na różnych szczeblach) organu podatkowego w mieście na prawach powiatu, obecnie etatowy członek kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej ; prowadzi szkolenia z zakresu wymiaru i księgowości podatków lokalnych, opłaty skarbowej, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz egzekucji zobowiązań publicznoprawnych ; autorka publikacji w prasie branżowej, w tym w Przeglądzie podatkowym, Finansów publicznych, współautorka publikacji pt. Pomoc obywatelom Ukrainy. Zadania samorządu terytorialnego i ich finansowanie, rok wydania 2022 wydawnictwo C.H. Beck; autorka materiałów szkoleniowych.

PROGRAM:

 1. Aktualizacje kwot w podstępowaniu upominawczym, egzekucyjnym, podatkowym i zabezpieczającym w 2023 r.
 2. Źródła prawa w zakresie wprowadzenia i realizacji współpracy wierzyciela i organu podatkowego gminy – eZW w 2023 r. – podstawa prawna ;
 3. Wierzyciel (organ podatkowy ) – organ egzekucyjny (naczelnik urzędu skarbowego) – definicje ustawowe a praktyczne wykorzystanie ;
 4. Podstawa prawna współpracy wierzyciela z organem egzekucyjnym – szczegółowe omówienie z zastosowaniem w praktyce ;
 5. Konsekwencje braku współpracy wierzyciela i organu egzekucyjnego – wpływ na
  finanse gminy ;
 6. Omówienie przykładów konieczności użycia eZW :
 • zmiana danych ze względu na wierzyciela lub zobowiązanego ;
 • zmiana wysokości należności objętej dotychczasowym tytułem
  wykonawczym,
 • zawieszenie postępowania egzekucyjnego / ustanie przyczyny zawieszenia postępowania egzekucyjnego,
 • umorzenie postępowania egzekucyjnego ;
  Rodzaje Elektronicznego Zawiadomienia Wierzyciela (eZW)– przykłady ,
 1. Szczegółowe omówienie sposobu wypełnienia wzoru eZW ;
 2. Uzyskanie informacji niezbędnej do dokonania odpisu zaległości podatkowych – Wzór zapytania o stan prowadzonej egzekucji.
 3. Klauzula wykonalności w elektronicznych tytułach wykonawczych – dokonanie zabezpieczenia hipotecznego -procedura postępowania – Wzór zapytania ;
 4. Wiadomość e-mail – czy jest możliwa korespondencja podatnika/ mieszkańca z organem podatkowym za pomocą wiadomości e mail? Najnowsze orzecznictwo – jaki dokument elektroniczny można uznać za formę elektroniczna dokumentu
  umożliwiający kontakt z organem?
 5. Wzór zapytania o stan majątkowy zobowiązanego.
 6. Wzór Oświadczenia Zobowiązanego.