PROWADZĄCY:

Radca prawny, Członek Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej, zastępca Przewodniczącego Regionalnej Komisji Orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych przy Regionalnej Izbie Obrachunkowej w kadencji 2017-2021.

Wykładowca w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania im. Prof. Tadeusza Kotarbińskiego z siedzibą w Olsztynie. Współpracująca z wydawnictwem Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. Posiada doświadczenie w pracy samorządowej i administracji publicznej.

PROGRAM:

 1. Podstawowe informacje z zakresu orzekania w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych – organy, zasada dwuinstancyjności.
 2. Rola i znaczenie odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
  w systemie ochrony finansów publicznych.
 3. Zakres podmiotowy odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych – gospodarka finansowa.
 4. Strony i inni uczestnicy postępowania w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych.
 5. Instancyjność postępowania w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych, a prawa obwinionego w postępowaniu.
 6. Tryb postępowania w sprawach o naruszenie dyscypliny.
 7. Najczęściej przypisywane czyny z poszczególnych artykułów ustawy ndfp osobom odpowiedzialnym za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.
 8. Przebieg rozprawy.
 9. Rozstrzygnięcia Regionalnej Komisji Orzekającej.
 10. Szczególne uwarunkowania wyłączenia oraz niedochodzenia odpowiedzialności
  za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.
 11. Znikoma szkodliwość czynu.
 12. Orzecznictwo Głównej Komisji Orzekającej.
 13. Podsumowanie.