PROWADZĄCY: Krystyna Gąsiorek

Ekonomista, ponad 20 lat prowadzi szkolenia z tematyki finansów publicznych m.in. sprawozdawczości, klasyfikacji budżetowej dla jednostek sektora finansów publicznych w tym jednostek samorządu terytorialnego. Doskonale zna specyfikę samorządów. Posiada szeroką wiedzę oraz praktyczne umiejętności zdobyte w wyniku długoletniej praktyki zawodowej m.in. jako główna księgowa w państwowej jednostce budżetowej jak również jako starszy specjalista w Wydziale Informacji Analiz i Szkoleń w Regionalnej Izbie Obrachunkowej była również pozaetatowym Członkiem Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Jest uprawniona do zasiadania w Radach Nadzorczych Spółek Skarbu Państwa. Praktyk, ceniony wykładowca w zakresie sprawozdawczości budżetowej i finansów publicznych. Autorka licznych publikacji książkowych i prasowych w tym zakresie.

PROGRAM:

 1. Plan finansowy jednostki budżetowej podstawą gospodarki finansowej, a budżet jednostki samorządu terytorialnego:
 • kto jest zobowiązany i na podstawie czego opracowuje się plan finansowy;
 • obowiązki kierownik jednostki;
 • plan finansowy podstawę gospodarki finansowej jednostki;
 • kto odpowiada za wykonanie planu finansowego.
 1. Wykonywanie planu finansowego jednostki, na co zwracać uwagę aby nie narazić się na czyn naruszenia dyscypliny – odpowiedzialność kierownika jednostki.
 2. Zaciąganie zobowiązań w tym zakupy na raty i zaangażowanie wydatków:
 • kto odpowiada za zaciąganie zobowiązań,
 • jakie upoważnienia i dla kogo w zakresie zaciągania zobowiązań,
 • zaangażowanie wydatków.
 1. Ewidencja planu finansowego i jego zmian;
 2. Zaangażowanie
 • pojęcie zaangażowania;
 • kto jest odpowiedzialny za zaangażowanie;
 • ewidencja księgowa zaangażowania.
 1. Pytania.