PROWADZĄCY:

Freelancer; prawnik (UMCS w Lublinie); absolwent Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie  w zakresie studiów podyplomowych: skarbowość i podatki„; Uniwersytetu Jagiellońskiego Instytut Stosunków Międzynarodowych – studia w zakresie  „wiedzy  o integracji europejskiej” oraz Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu Instytut Socjologii studia w zakresie zarządzania środkami Unii Europejskiej. Wykładowca Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu.  Licencjonowany audytor wewnętrzny  (lic MF. Nr 134/2004), audytor wewnętrzny wpisany na Krajową Listę Profesjonalnych Audytorów Wewnętrznych (wpis nr 782); członek Stowarzyszenia Audytorów Wewnętrznych IIA Poland; b. Naczelnik Wydziału Finansowego Urzędu Miejskiego w Przemyślu,  b. starszy inspektor kontroli gospodarki  finansowej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie, b. członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Przemyślu, długoletni pracownik służb finansowych Państwa  i samorządu terytorialnego.

PROGRAM:

 1. Ogólne zasady opodatkowania podatkiem od środków transportowych.
 2. Zakres opodatkowania.
 3. Przedmiot opodatkowania podatkiem od środków transportowych.
 4. Podatnicy podatku od środków transportowych.
 5. Powstanie i wygaśniecie obowiązku podatkowego.
 6. Stawki podatku w roku 2022 r.
 7. Deklaracje podatkowe.
 8. Wymiar podatku od środków transportowych.
 9. Zwrot podatku – przewozy kombinowane.
 10. Zwolnienia w podatku od środków transportowych.
 11. Zagadnienia szczególne:
 • Przyczepa związana wyłącznie z działalnością rolniczą;
 • Czasowe wycofanie pojazdu z ruchu;
 • Pojazdy specjalne / specjalizowane, jak to ustalić?;
 • Zasady dokumentowania w podatku od środków transportowych;
 • Współwłasność środka transportowego oraz odpowiedzialność solidarna;
 • Obowiązek podatkowy w przypadku przeniesienia własności środka transportu;
 • Nieistnienie środka transportowego a wygaśniecie obowiązku podatkowego (zasady dokumentowania);
 • Pojazd w dyspozycji komornika;
 • Bank jako podatnik podatku od środków transportowych;
 • Kradzież pojazdu a jego opodatkowanie;
 • Śmierć właściciela pojazdu a obowiązek w podatku;
 • Zasady ustalania rat podatku i terminów płatności w przypadku powstania obowiązku podatkowego w trakcie roku.
 • Wygaśnięcie obowiązku podatkowego w trakcie roku;
 • Właściwość miejscowa organu podatkowego w przypadku zmiany siedziby lub miejsca zamieszkania w trakcie roku podatkowego.
 1. Postępowanie podatkowe w sprawie podatku od środków transportowych:
 • Czynności sprawdzające;
 • Przesłanki do wszczęcia postępowania;
 • Postępowanie dowodowe, rodzaje dowodów istotnych dla tego postępowania.