PROWADZĄCY:

Doradca Podatkowy, Prawnik, Absolwentka i stypendystka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie podatków, które zdobyła pracując w kancelarii prawno – podatkowej oraz międzynarodowej firmie konsultingowej. Obecnie właścicielka Kancelarii Podatkowej. Specjalistka w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, w tym rozliczeń transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi – Transfer Pricing oraz podatku u źródła, a także podatku od towarów i usług. Współautorka książek: „Dokumentacja VAT”, „Komentarz do podatku dochodowego od osób prawnych” – wydanie:2008 i 2010 oraz autorka licznych publikacji prasowych, w tym w Gazecie Prawnej oraz Przeglądzie Podatkowym.

PROGRAM:

 1. Omówienie nowego formularza PIT – 11 w odniesieniu do zmian wprowadzonych Polskim Ładem:
 • Rozliczenie osób w wieku powyżej 65 lat (mężczyźni) i 60 lat (kobiety);
 • Emeryci korzystający ze zwolnienia z opodatkowania;
 • Ukończenie wieku emerytalnego w 2022 r. a wypełnienie formularza PIT-11;
 • Nowe ulgi obowiązujące od 2022 r.: ulga dla powracających z zagranicy, ulga 4+ a PIT-11;
 • Wykazywanie zasiłku macierzyńskiego dla osób korzystających z ulg podatkowych;
 • Składka zdrowotna wykazywana w PIT-11 – zasady wypełniania;
 • Składka członkowska wpłacana na rzecz związków zawodowych a dane w PIT-11;
 • Składka na rzecz związków zawodowych opłacana przez pracownika – czy wykazujemy w PIT-11?
 • Wypełnianie druku dla niektórych grup podatników, w tym dla obywateli z Ukrainy, zleceniobiorców.
 1. Pozostałe druki składane za 2022 r.:
 • IFT-1R oraz IFT-3R – w jakich przypadkach druk jest składany?
 • Zeznania roczne: PIT-4R i PIT-8R – wykazywanie danych;
 • Wynagrodzenie płatnika – wykazywanie w drukach rozliczeniowych z uwzględnieniem zmiany wysokości od lipca 2022 r.;
 • Formularz ORD-W dla kogo?
 • Załączniki do zeznań;
 • Zasady korekt informacji i zeznań podatkowych
 • Problemy praktyczne związane z wypełnianiem i składaniem formularzy podatkowych, w tym podpisywanie deklaracji, najczęściej pojawiające się błędy.
 1. Nowy druk PIT-2 obowiązujący od 2023 r.– zasady wypełniania:
 • Kwota wolna od podatku: 300,00 lub 150,00 lub 100,00 – kiedy i jak stosować?
 • Zasady wskazywania kwoty wolnej w przypadku stosowania art. 42e
 • Oświadczenie dla osoby samotnie wychowującej dziecko;
 • Oświadczenie o stosowaniu ulg podatkowych;
 • Jak liczyć 4-letni okres stosowania ulgi dla powracających z zagranicy;
 • Wybór podwyższonych kosztów uzyskania przychodów;
 • Rezygnacja z ulgi dla młodych;
 • Rezygnacja z kosztów podatkowych;
 • Wniosek o niepobieranie zaliczek na podatek dochodowy – dla kogo możliwość?
 • Zmiany PIT-2 składane w trakcie roku;
 • Złożone oświadczenia i druki w latach poprzednich a nowy formularz – czy trzeba aktualizować?
 1. Rozliczenia roczne za 2022 r. składane w 2023 r.– zmienione zasady Polskim Ładem:
 • Pojęcie „hipotetycznego podatku dochodowego” – co oznacza?
 • Rozliczenie roczne według zasad obowiązujących do 30 czerwca 2022 r. i od 1 lipca 2022 r. – co się opłaca?
 • Nadpłata lub niedopłata podatku PIT a zaliczki na podatek dochodowy wykazywane w PIT-11;
 • Rozliczanie wspólne z małżonkiem;
 • Rozliczenie samotnego rodzica z dzieckiem – przywrócenie w trakcie roku możliwości a rozliczenie roczne;
 • Korzystanie z ulg podatkowych w zeznaniach rocznych przez podatników;
 • Odliczenia od dochodu i od podatku – nowe uregulowania obowiązujące za 2022 r., w tym zmiany w uldze rehabilitacyjnej, nowa ulga na związki zawodowe, na remont nieruchomości zabytkowej;
 • Rozliczenie składki zdrowotnej przez osoby prowadzące działalność gospodarczą – na czym polega korekta roczna?
 1. Zmiany w trakcie 2022 r. mające wpływ na rozliczenia podatkowe:
 • Zmian w zakresie rozliczania PPK;
 • Zmiana diety z 30,00 zł. na 38,00 zł.
 • Przychód podatkowy za korzystanie z samochodu służbowego w celach prywatnych;
 • Danina solidarnościowa – jak i kiedy wyliczana;
 • Zmiany wprowadzone ustawą Polskim Ładem nr 3 dotyczące podatku PIT, w tym: rezygnacja z kosztów podatkowych w trakcie roku, funkcjonowanie e-Urzędu skarbowego i e-PUE.
 1. Dyskusja z uczestnikami.