PROWADZĄCY:

Doradca Podatkowy, Prawnik, Absolwentka i stypendystka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie podatków, które zdobyła pracując w kancelarii prawno – podatkowej oraz międzynarodowej firmie konsultingowej. Obecnie właścicielka Kancelarii Podatkowej. Specjalistka w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, w tym rozliczeń transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi – Transfer Pricing oraz podatku u źródła, a także podatku od towarów i usług. Współautorka książek: „Dokumentacja VAT”, „Komentarz do podatku dochodowego od osób prawnych” – wydanie:2008 i 2010 oraz autorka licznych publikacji prasowych, w tym w Gazecie Prawnej oraz Przeglądzie Podatkowym.

PROGRAM:

 1. Omówienie druków formularzy rozliczeniowych za 2023 r.:
 • PIT-11 – zmiany w treści zeznania;
 • Numer PESEL czy numer NIP;
 • IFT-1R oraz IFT-3R – w jakich przypadkach druk jest składany?
 • Zeznania roczne: PIT-4R i PIT-8R;
 • Formularz ORD-W
 • Załączniki do zeznań;
 • Wykazywanie wynagrodzenia płatnika w zeznaniach rocznych;
 • Zasady korekt informacji i zeznań podatkowych
 • Problemy praktyczne związane z wypełnianiem i składaniem formularzy podatkowych, w tym podpisywanie deklaracji, najczęściej pojawiające się błędy.
 1. PIT-2 a rozliczenie roczne:
 • Kwota wolna od podatku: 300,00 lub 150,00 lub 100,00 a rozliczenie roczne;
 • Zasady wskazywania kwoty wolnej w przypadku stosowania art. 42e
 • Oświadczenie dla osoby samotnie wychowującej dziecko;
 • Oświadczenie o stosowaniu ulg podatkowych;
 • Jak liczyć 4-letni okres stosowania ulgi dla powracających z zagranicy;
 • Wybór podwyższonych kosztów uzyskania przychodów;
 • Rezygnacja z ulgi dla młodych;
 • Rezygnacja z kosztów podatkowych;
 • Wniosek o niepobieranie zaliczek na podatek dochodowy – dla kogo możliwość?
 • Zmiany PIT-2 składane w trakcie roku;
 • Złożone oświadczenia i druki w latach poprzednich a nowy formularz – czy trzeba aktualizować?
 1. Ulgi w praktyce w 2023 r.:
 • Ulga dla pracujących emerytów – warunki stosowania;
 • Przejście na emeryturę w trakcie miesiąca a wypłata wynagrodzenia za ten miesiąc – z ulgą czy bez?
 • Rezygnacja z emerytury w trakcie pracy – jak stosować?
 • Ulga 4 dzieci – dla kogo dedykowana?
 • Dzieci uczące się i studiujące – weryfikacja uprawnień;
 • Ulga na powrót z zagranicy;
 • Znaczenie oświadczenia PIT-2 dla stosowania ulgi.
 1. Zmiany w zakresie rozliczeń w 2023 r.:
 • Zmiana diet z tytułu podróży służbowych;
 • Zmiana stawki za 1 km przebiegu pojazdu;
 • Podróż służbowa a jazdy lokalne;
 • Zwolnienie z PIT świadczeń z tytułu podróży służbowych
 • Aktualne problemy związane z rozliczaniem podróży służbowych: badania lekarskie, polecenie wyjazdu służbowego i rozliczenie, kontrole PIP
 • Praca zdalna a ryczałt i ekwiwalent za wykorzystanie prywatnego sprzętu – NOWOŚĆ w rozliczeniach od kwietnia 2023 r.;
 • Zasady wyliczania ryczałtu i ekwiwalentu: różnice w rozliczeniach, co brać pod uwagę, problemy praktyczne;
 • Podnoszenie kwalifikacji zawodowych a zwolnienia z PIT;
 • Świadczenia na rzecz pracowników – kiedy korzystają ze zwolnienia?
 • Zmiana opisu ZFSS w trakcie roku a wypłata świadczeń;
 • Kwoty wolne uregulowane w art. 21 Ustawy o PIT a rozliczenia podatkowe, w tym: zapomoga losowa, świadczenia z ZFŚS – jaka kwota będzie w 2024 r.?,
 • Uproszczenie zasad dokonywania kontroli przez KAS – kontrole rachunków bankowych.
 1. Rozliczanie innych osób niż pracownicy:
 • Umowy zlecenia i umowy o dzieło – zasady rozliczeń z zastosowaniem kwoty wolnej od podatku;
 • Nagrody – kiedy podatek ryczałtowy a kiedy zasady ogólne i zwolnienie do 3.600,00 zł.;
 • Umowy o dzieło z 50% KUP – zasady stosowania;
 • Działalność nierejestrowana – zasady rozliczeń w 2023 r. i 2024 r.
 1. Dyskusja z uczestnikami.