PROWADZĄCY:

Doradca Podatkowy, Prawnik, Absolwentka i stypendystka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie podatków, które zdobyła pracując w kancelarii prawno – podatkowej oraz międzynarodowej firmie konsultingowej. Obecnie właścicielka Kancelarii Podatkowej. Specjalistka w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, w tym rozliczeń transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi – Transfer Pricing oraz podatku u źródła, a także podatku od towarów i usług. Współautorka książek: „Dokumentacja VAT”, „Komentarz do podatku dochodowego od osób prawnych” – wydanie:2008 i 2010 oraz autorka licznych publikacji prasowych, w tym w Gazecie Prawnej oraz Przeglądzie Podatkowym.

PROGRAM:

 1. Nowy druk PIT-2 obowiązujący od 2023 r.– zasady wypełniania:
 • Kwota wolna od podatku: 300,00 lub 150,00 lub 100,00 – kiedy i jak stosować?
 • Zasady wskazywania kwoty wolnej w przypadku stosowania art. 42e
 • Oświadczenie dla osoby samotnie wychowującej dziecko;
 • Oświadczenie o stosowaniu ulg podatkowych;
 • Jak liczyć 4-letni okres stosowania ulgi dla powracających z zagranicy;
 • Wybór podwyższonych kosztów uzyskania przychodów;
 • Rezygnacja z ulgi dla młodych;
 • Rezygnacja z kosztów podatkowych;
 • Wniosek o niepobieranie zaliczek na podatek dochodowy – dla kogo możliwość?
 • Zmiany PIT-2 składane w trakcie roku;
 • Złożone oświadczenia i druki w latach poprzednich a nowy formularz – czy trzeba aktualizować?
 1. Zmiany w zakresie rozliczeń pracowników:
 • Zmiana diet z tytułu podróży służbowych;
 • Zmiana stawki za 1 km przebiegu pojazdu;
 • Podróż służbowa a jazdy lokalne;
 • Zwolnienie z ZUS i PIT świadczeń z tytułu podróży służbowych
 • Aktualne problemy związane z rozliczaniem podróży służbowych: badania lekarskie, polecenie wyjazdu służbowego i rozliczenie, kontrole PIP.
 1. Aktualne problemy w rozliczaniu ZFŚS:
 • Wysokość odpisu obowiązująca w 2023 r. – ZMIANA KWOT
 • Zwiększona kwota wolna od podatku – do 2.000,00 zł. – przedłużone uregulowania;
 • interpretacje dotyczące zwolnienia dla dzieci i młodzieży z tytułu kolonii, obozów, zimowisk, wczasów;
 • Zasady przyznawania zapomóg losowych, z tytułu klęski żywiołowej;
 • Osoby korzystające z NOWYCH ulg: emeryci niepobierający emerytury, dzieci 4+, powracający z zagranicy a świadczenia z ZFŚS;
 • Problemy praktyczne rozliczania zwolnień – zbieg zwolnień z podatku;
 • Wczasy pod gruszą o emeryci należący do ZFŚS;
 • Zajęcie komornicze a świadczenia z ZFŚS.
 • Kwota 500+ i inne świadczenia socjalne planowane w 2023 r., w tym NOWY dodatek węglowy a obliczanie dochodu;
 • Nowa kwota wolna od PIT a rozliczanie ZFŚS;
 • Kryterium dochodowe a praca w kilku podmiotach;
 • Oświadczenie o dochodach – sposoby weryfikacji prawidłowości wykazanych danych;
 • Prawo do świadczeń a praca na część etatu;
 • Zajęcie komornicze a świadczenia z ZFŚS.
 1. Zmiany przepisów kodeksu pracy, a rozliczenia podatkowe i ZUS:
 • Ponowne zgłaszanie rezygnacji z PPK;
 • Rozliczanie PPK w PIT i ZUS;
 • Uregulowania pracy zdalnej;
 • Możliwość zwrotu ryczałtu lub ekwiwalentu za używanie prywatnych narzędzi – zwolnione z PIT i ZUS;
 • Możliwość badania alkomatem;
 • I inne zmiany uchwalone w kodeksie pracy w 2023 r.
 • Projektowane uregulowania work-life balance;
 • Skrócenie czasu pracy – na jakim etapie są prace?
 1. Dyskusja z uczestnikami.