PROWADZĄCY:

Doradca Podatkowy, Prawnik, Absolwentka i stypendystka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie podatków, które zdobyła pracując w kancelarii prawno – podatkowej oraz międzynarodowej firmie konsultingowej. Obecnie właścicielka Kancelarii Podatkowej. Specjalistka w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, w tym rozliczeń transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi – Transfer Pricing oraz podatku u źródła, a także podatku od towarów i usług. Współautorka książek: „Dokumentacja VAT”, „Komentarz do podatku dochodowego od osób prawnych” – wydanie:2008 i 2010 oraz autorka licznych publikacji prasowych, w tym w Gazecie Prawnej oraz Przeglądzie Podatkowym.

PROGRAM:

I. SLIM VAT-3

 1. Zmiany w wystawianiu faktur:
 • Przeliczanie kursów w przypadku faktur korygujących;
 • Kurs przeliczeniowy przy zbiorczej korekcie in minus – nowe uregulowanie;
 • Kurs przeliczeniowy przy korekcie in plus;
 • Brak konieczności wystawiania faktur zaliczkowych jeśli zaliczka i sprzedaż jest w tym samym miesiącu;
 • Rozliczanie zaliczki otrzymanej w okresie wcześniejszym niż sprzedaż;
 • Brak konieczności wydruku raportów z kas fiskalnych.
 1. Zmiany transakcji wewnątrzwspólnotowych:
 • Rozpoznawanie WNT bez konieczności posiadania faktury;
 • Otrzymanie faktury a WNT wykazane wcześniej;
 • Zmiana zasad rozliczania WDT przy braku dokumentów wywozowych;
 • Zmiany przy rozliczaniu transakcji łańcuchowych;
 • Korekta deklaracji OSS i IOSS.
 1. Zmiany w rozliczaniu proporcji:
 • Obecne uregulowania dotyczące stosowania bieżącej proporcji oraz jej korygowania po zakończeniu roku;
 • Brak korygowania proporcji po zakończeniu roku – podniesienie limitu z 500,00 zł. do 10.000,00 zł.;
 • Skutki praktyczne zmiany – zasada rozliczenia za 2022 r. wg zasad nowych czy dotychczasowych?

           4. Pozostałe zmiany:

 • Podwyższenie progu dla małego podatnika
 • Obniżenie sankcji podatkowych;
 • Zmiany w stosowanych zwolnieniach z opodatkowania podatkiem VAT;
 • Kolejne należności możliwe do regulowania z rachunku VAT;
 • Zmiany w wydawaniu WIS.

II. Pozostałe zmiany uchwalone w trakcie 2022 r. obowiązujące od 2023 r.

 • Utrzymanie stawek w wysokości 23% i 8% na kolejny okres;
 • Powrót do stawek podstawowych od 2023 r. w odniesieniu do towarów i usług ze stawkami obniżonymi wprowadzonymi ustawą antykryzysową;
 • Przypadki zwrotu podatku VAT w ciągu 15 dni;
 • Przesłanki szybszego zwrotu podatku VAT;
 • Obniżenie kwoty zapłat bezgotówkowych z 15 tys do 8 tys – skutki praktyczne od 1 stycznia 2023r.;
 • Obowiązek połączenia terminali płatniczych z kasami fiskalnymi;
 • Wpłaty przez konsumentów za transakcje powyżej 20 tys zł. w formie bezgotówkowej;
 • Przepisy przejściowe dotyczące wdrażania terminali płatniczych i wpłat bezgotówkowych.

III. Zmiany dotyczące faktur: Faktura ustrukturyzowana oraz Krajowy System e-faktur:

 • Pojęcie faktury ustrukturyzowanej;
 • Powiadamianie o wystawionej fakturze ustrukturyzowanej – w jaki sposób?
 • Otrzymanie faktury ustrukturyzowanej – sposoby i moment;
 • Akceptacja odbiorcy jako obowiązkowy element stosowania faktur ustrukturyzowanych;
 • Informacja o stosowaniu faktur ustrukturyzowanych – forma, termin, zakres podmiotowy;
 • Dobrowolne elementy faktury a struktura XML;
 • Przepisy przejściowe wdrażające zmiany: data wystawienia faktury a data obowiązku podatkowego.
 • Zasady utworzenia Krajowego Systemu e-faktur;
 • Funkcjonowanie systemu – data wejścia w życie uregulowań: czy 1 stycznia 2023 r. czy później?;
 • Wystawienie faktury a jej automatyczne wysłanie do Krajowego Systemu e-faktur – skutki praktyczne;
 • Nadawanie numerów fakturom funkcjonujących w Krajowym Systemie e-faktur – skutki podatkowe
 • Struktury logiczne e-faktur wysyłanych do Systemu;
 • Uwierzytelnianie faktur wysyłanych do Systemu: formy i termin;
 • Przepisy przejściowe wdrażania Systemu: dobrowolność a obowiązek;
 • Likwidacja słowa „Duplikat” jako jej obowiązkowego elementu – skutki praktyczne;
 • Likwidacja obowiązkowych elementów faktur korygujących: słowa „Korekta” oraz przyczyny korekty;
 • Obowiązkowe elementy faktury po zmianach;
 • Obowiązkowe a dobrowolne elementy faktury.