PROWADZĄCY:

Prawnik, licencjonowany doradca podatkowy z ponad 16 letnim doświadczeniem w doradztwie dla przedsiębiorstw i podmiotów sektora finansów publicznych. Doświadczenie zawodowe zdobywała w PwC w dziale podatkowym oraz w KPMG Tax. Kierowała działem VAT w renomowanej warszawskiej kancelarii, zajmując się szeroko rozumianym doradztwem podatkowym, zarówno bieżącą obsługą klientów jak również doradztwem projektowym (restrukturyzacje, przeglądy podatkowe i celowe, projekty optymalizacyjne, postępowania, ceny transferowe). Od 2013r. prowadzi własną Kancelarię Doradztwa. Jest autorką licznych publikacji prasowych dotyczących prawa podatkowego (Rzeczpospolita, Finanse Publiczne, Wspólnota, Gazeta Prawna, Przegląd Podatkowy, Jurysdykcja Podatkowa) oraz współautorką komentarza do ustawy o kontroli skarbowej, jak również komentatorką w programach telewizyjnych. Uczestniczyła jako ekspert w pracach dotyczących zmian w polskich przepisach podatkowych (głównie w obszarze podatku VAT), jak również pracach na szczeblu Unii Europejskiej.

PROGRAM:

 1. Kiedy projekt dotyczy VAT?
 • działalność podejmowana w ramach władztwa publicznego i działalność wykonywana w zakresie użyteczności publicznej,
 • orzecznictwo oraz stanowiska organów podatkowych w zakresie przyznawania organom władzy publicznej statusu podatnika VAT w związku z zakresem wykonywanej działalności.
 1. VAT w dotacjach – uwagi ogólne:
 • dwa aspekty opodatkowania dotacji,
 • pojęcie VAT kwalifikowanego,
 • kiedy sama dotacja podlega opodatkowaniu, jakie kryteria należy brać pod uwagę w opodatkowaniu dotacji,
 • kiedy przysługuje odliczenie,
 • przepisy i przykłady z praktyki.
 1. VAT kwalifikowany:
 • orzecznictwo sądów administracyjnych, przełomowy wyrok NSA z 18 maja 2017r.,
 • praktyka stosowania przepisów i odpowiedzialność,
 • sankcje podatkowe,
 • stanowiska organów podatkowych i orzecznictwo,
 • dofinansowania z Polskiego Ładu,
 • RIFIL.
 1. Zmiany w podejściu do kwalifikowalności VAT w tzw. projektach parasolowych:
 • przełomowe orzeczenia TSUE z 30 kwietnia 2023r. dotyczące OZE i azbestu,
 • dotacje na OZE, kotły, wyjazdy przedsiębiorców na targi, dotacje z RPO,
 • dotacje na azbest i inne bez wpłat mieszkańców,
 • najnowsze interpretacje KIS,
 • orzecznictwo sądów administracyjnych – sprzeczne,
 • praktyczne rozliczenie dotacji na przykładach.
 1. Zmiana praktyki dot. odliczania VAT przez samorząd od inwestycji:
 • orzecznictwo – w tym przełomowy wyrok WSA w Bydgoszczy z 4 kwietnia 2017r. i jego wpływ na praktykę organów i JST,
 • inwestycje wodno-kanalizacyjne – obecne stanowiska,
 • orzecznictwo odnośnie stosowania prewspółczynnika do inwestycji,
 • odliczanie VAT od targowiska, cmentarza, przystanków itp.
 • zmiana przeznaczenia – zapadłe i planowane orzecznictwo,
 • przełomowe orzeczenie z 30 listopada 2022r. WSA w Lublinie o sygn. I SA/Lu 398/22 dotyczące możliwości i zakresu odliczenia VAT od inwestycji w Instytucji Kultury,
 • 24 czerwca 2022r. wyrok o sygn. akt lll SA/Wa 2905/21 pozwalający jednostkom sektora finansów publicznych odliczać VAT od wydatków na samochody bez konieczności stosowania prewspółczynnika VAT.
 1. Inne istotne kwestie dla sektora:
 • Slim VAT,
 • E-faktury, i KSeF,
 • Centralizacja – NIK,
 • Opłata przekształceniowa,
 • JPK VAT – po niedawnych zmianach,
 • nowy JPK VAT z deklaracją, wyjaśnienia Ministerstwa, typowe błędy,
 • katalog towarów i usług objęty obowiązkowym split payment,
 • Rejestr podatników tzw. „Biała lista”, jak daleko sprawdzać kontrahenta?
 • Konsekwencje dokonania płatności na inne konto niż zgłoszone do rejestru podatników (np. z umowy),
 • Procedury i zmiany w umowach w związku z nowelizacją dot. rejestru podatników VAT,
 • wyłudzenia w sektorze, jak się bronić w czasie kontroli?
 • MDR – zgłoszenia schematów podatkowych, procedury – od kogo wymagane?
 • Metodyka należytej staranności.