PROWADZĄCY:

Doradca Podatkowy, Prawnik, Absolwentka i stypendystka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie podatków, które zdobyła pracując w kancelarii prawno – podatkowej oraz międzynarodowej firmie konsultingowej. Obecnie właścicielka Kancelarii Podatkowej. Specjalistka w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, w tym rozliczeń transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi – Transfer Pricing oraz podatku u źródła, a także podatku od towarów i usług. Współautorka książek: „Dokumentacja VAT”, „Komentarz do podatku dochodowego od osób prawnych” – wydanie:2008 i 2010 oraz autorka licznych publikacji prasowych, w tym w Gazecie Prawnej oraz Przeglądzie Podatkowym.

PROGRAM:

          1. Obniżenie stawki podatku PIT do 12%:

 • stawka 17% a 12% dla kogo?
 • Stawka 12% a kwota wolna od podatku;
 • Przekroczenie progu 120 tys a stawki 12% i 32%;
 • Zasady stosowania stawki obniżonej– na bieżąco od lipca czy rocznie?
 • Stawka podatku a składka zdrowotna – zasady wyliczania;
 • Inne problemy praktyczne związane ze zmianą stawek
 1. Likwidacja możliwości stosowania zasad starych:
 • Dotychczasowe uregulowania wynikające z Ustawy z 27 stycznia 2022 r.;
 • Pobieranie zaliczek według zasad starych i niedopłata zaliczek PIT a zmiana zasad;
 • Czy należy dopłacić do US niepobrane zaliczki PIT (w przeliczeniu na zasady nowe);
 • Zbieg przepisów Ustawy z 27stycznia 2022 r. a Polskiego Ładu nr 2 – jak stosować?
 1. Likwidacja ulgi dla klasy średniej:
 • Ulga dla klasy średniej a zasady stare – sposoby stosowania uregulowań do czerwca 2022 r.;
 • Likwidacja ulgi dla pracowników czy także dla osób mających działalność gospodarczą?
 • Co w praktyce oznacza likwidacji ulgi dla klasy średniej?
 • Rozliczanie od lipca 2022 r. osób, w stosunku do których zastosowanie miała ulga dla klasy średniej.
 1. Zmiany w rozliczeniach rocznych:
 • Przywrócenie możliwość rozliczania samotnego rodzica z dzieckiem;
 • Likwidacja ulgi na remont nieruchomości zabytkowej;
 • Zaliczka na PIT a podatek PIT roczny – znaczenie pojęć w rozliczeniach PIT za 2022 r.;
 • Zabezpieczenie wpływów z 1% podatku PIT dla organizacji pożytku publicznego.
 1. Zmiany w składkach zdrowotnych:
 • Pozostawienie zasady nieodliczania składki zdrowotnej od podatku PIT;
 • Limity składki zdrowotnej przy działalności gospodarczej rozliczanej podatkiem liniowym;
 • Zaliczanie do kosztów podatkowych składki zdrowotnej – dla kogo możliwość?
 • Składka zdrowotna dla niektórych grup podatników.
 1. Pozostałe zmiany wprowadzone Polskim Ładem 2:
 • Zmiany zwolnień przedmiotowych w Ustawie PIT;
 • Zmiany w JPK w zakresie rozliczeń podatkowych;
 • Wprowadzenie doprecyzowań nieostrych pojęć;
 • Zmniejszenie tzw. klinu podatkowego.;
 • Oświadczenia stosowane w 2021 r. a projektowane od 2022 r.
 1. Problemy praktyczne:
 • Co z oświadczeniami złożonymi w trakcie roku – czy obowiązują nadal?
 • Czy można zmienić formę opodatkowania w ramach działalności gospodarczej z uwagi na zmiany?
 • Umowy cywilnoprawne a Polski Ład 2;
 • Problemy systemowe związane z wyliczaniem podatku PIT;
 • Wyrównania wynagrodzeń po 1 lipca 2022 r. – zasady Polskiego Ładu czy Polskiego Ładu 2;
 • Jak tłumaczyć pracownikom zmiany? Podstawowe informacje;
 • Przykładowe wyliczenia podatku PIT do 30 czerwca 2022 r. i od 1 lipca 2022 r.
 • Co z przepisem o braku odpowiedzialności płatnika za pobór zaliczek na PIT wprowadzonym Ustawą z 27 stycznia 2022 r. – czy nadal obowiązuje?
 1. Przepisy przejściowe:
 • Wejście w życie Polskiego Ładu 2;
 • Termin wypłaty wynagrodzenia a Polski Ład 2;
 • Przepisy szczególne w przypadku zmian w rozliczeniach rocznych.