PROWADZĄCY:

Radca prawny, Członek Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej, zastępca Przewodniczącego Regionalnej Komisji Orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych przy Regionalnej Izbie Obrachunkowej w kadencji 2017-2021.

Wykładowca w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania im. Prof. Tadeusza Kotarbińskiego z siedzibą w Olsztynie. Współpracująca z wydawnictwem Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. Posiada doświadczenie w pracy samorządowej i administracji publicznej.

PROGRAM:

  1. Podstawowe pojęcia z zakresu samorządu gminnego.
  1. Jednostki pomocnicze gminy.
  2. Zakres działania i zadania gminy.
  1. Podział kompetencji między radą a wójtem.
  1. Stałe i doraźne komisje rady gminy.
  1. Regulacje prawne dotyczące załatwianie skarg, wniosków i petycji w gminie.
  1. Orzecznictwo sądów administracyjnych i tezy z piśmiennictwa o skargach, wnioskach i petycjach.
  1. Skargi wpływające do rady gminy na działalność wójta gminy a udzielenie wotum zaufania.
  1. Podsumowanie.