PROWADZĄCY:

Radca prawny, Członek Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej, zastępca Przewodniczącego Regionalnej Komisji Orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych przy Regionalnej Izbie Obrachunkowej w kadencji 2017-2021.

Wykładowca w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania im. Prof. Tadeusza Kotarbińskiego z siedzibą w Olsztynie. Współpracująca z wydawnictwem Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. Posiada doświadczenie w pracy samorządowej i administracji publicznej.

PROGRAM:

  1. Podstawowe pojęcia z zakresu samorządu powiatowego.
  1. Zakres działania i zadania powiatu.
  1. Podział kompetencji między zarządem a radą powiatu.
  1. Stałe i doraźne komisje rady powiatu.
  1. Regulacje prawne dotyczące załatwianie skarg, wniosków i petycji w powiecie.
  1. Orzecznictwo sądów administracyjnych i tezy z piśmiennictwa o skargach, wnioskach i petycjach.
  1. Udzielenie lub nieudzielenie wotum zaufania zarządowi powiatu.
  1. Podsumowanie.