PROWADZĄCY: Krystyna Gąsiorek

Ekonomista, ponad 20 lat prowadzi szkolenia z tematyki finansów publicznych m.in. sprawozdawczości, klasyfikacji budżetowej dla jednostek sektora finansów publicznych w tym jednostek samorządu terytorialnego. Doskonale zna specyfikę samorządów. Posiada szeroką wiedzę oraz praktyczne umiejętności zdobyte w wyniku długoletniej praktyki zawodowej m.in. jako główna księgowa w państwowej jednostce budżetowej jak również jako starszy specjalista w Wydziale Informacji Analiz i Szkoleń w Regionalnej Izbie Obrachunkowej była również pozaetatowym Członkiem Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Jest uprawniona do zasiadania w Radach Nadzorczych Spółek Skarbu Państwa. Praktyk, ceniony wykładowca w zakresie sprawozdawczości budżetowej i finansów publicznych. Autorka licznych publikacji książkowych i prasowych w tym zakresie.

PROGRAM:

 1. Projekt planu finansowy jednostki budżetowej podstawą gospodarki finansowej, a  projekt budżetu jednostki samorządu terytorialnego:
 • zasady opracowania projektu planu finansowego;
 • terminy opracowania projektu planu finansowego;
 • szczegółowość: do paragrafów, a kiedy szczegółowości do grup paragrafów wydatkowych.
 1. Plan finansowy jednostki budżetowej podstawą gospodarki finansowej, a  budżet jednostki samorządu terytorialnego.
 • opracowanie planu finansowego.
 1. Podstawowe podziałki klasyfikacji budżetowej w jednostkach samorządu terytorialnego i ich jednostkach budżetowych: dział, rozdział, paragrafy dochodów, wydatków.
 2. Kiedy obowiązują grupy paragrafów wydatkowych.
 3. Zmiany w klasyfikacji budżetowej z 2023 r.
 4. Przedstawienie obowiązującej klasyfikacji, a wywołujące problemy w jej stosowaniu:
 • klasyfikowanie dochodów:  § 063, § 064; § 094, a § 097 oraz § 095.
 • klasyfikowanie wydatków do § 302 oraz 303;
 • klasyfikowanie wydatków do § 419;
 • klasyfikowaniu wydatków do § 441, 442 w związku z § 470;
 • klasyfikowaniu wydatków do § 470 w związku z § 421, § 422, § 430;
 • stosowania § 422, § 424 w związku z objaśnieniami w § 421;
 • kiedy stosujemy § 439, a kiedy nie;
 • klasyfikacja wydatków w §492, § 615.
 1. Pytania.