PROWADZĄCY: Krystyna Gąsiorek

Ekonomista, ponad 20 lat prowadzi szkolenia z tematyki finansów publicznych m.in. sprawozdawczości, klasyfikacji budżetowej dla jednostek sektora finansów publicznych w tym jednostek samorządu terytorialnego. Posiada szeroką wiedzę oraz praktyczne umiejętności zdobyte w wyniku długoletniej praktyki zawodowej m.in. jako główna księgowa w państwowej jednostce budżetowej jak również jako starszy specjalista w Wydziale Informacji Analiz i Szkoleń w Regionalnej Izbie Obrachunkowej była również pozaetatowym Członkiem Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Autorka licznych publikacji książkowych i prasowych w tym zakresie m.in.

PROGRAM:

 1. Zasady opracowania projektu uchwały budżetowej:
 • szczegółowość projektu uchwały budżetowej;
 • informacje do opracowania projektu;
 • przekazywanie informacji dla kierowników jednostek budżetowych celem opracowania projektu planu finansowego: termin, szczegółowość.
 • zasady opracowania projektu planu finansowego: kto ma obowiązek opracować w jakim terminie i w jakiej szczegółowości;
 1. Opracowanie uchwały budżetowej:
 • szczegółowość uchwały budżetowej;
 • upoważnienia dla organu wykonawczego;
 • informacje do opracowania planu finansowego jednostek budżetowych;
 • uchwała budżetowa podstawą gospodarki finansowej jst;
 1. Opracowanie projektu wieloletniej prognozy finansowej:
 • konstrukcja;
 • informacje niezbędne do sporządzenia projektu wpf;
 • przedsięwzięcia w projekcie wieloletniej prognozy finansowej;
 • objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej;
 • zgodność projektu uchwały budżetowej z projektem wieloletniej prognozy finansowej;
 1. Opracowanie wieloletniej prognozy finansowej:
 • wpf
 • przedsięwzięcia w wieloletniej prognozy finansowej;
 • objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej;
 • zgodność uchwały budżetowej z wieloletnią prognozą finansową.
 1. Pytania.