PROWADZĄCY:

Główna księgowa JSFP. „Mój świat jest wypełniony liczbami. Sztuka rachunkowości wymaga myślenia logicznego i praktycznego oraz stanowi podstawę każdego dobrego biznesu, to również moja pasja. Jako ekspertka w dziedzinie finansów i rachunkowości chciałabym zainspirować moich słuchaczy do spojrzenia na te trudne tematy z ciekawością i inspiracją do dalszej pracy.”

PROGRAM:

 1. Ogólne zasady i podstawy prawne prowadzenia rachunkowości w jednostce:
 • Podstawy prawne.
 • Co to są środki publiczne.
 • Formy organizacyjno-prawne jednostek sektora finansów publicznych.
 1. Dokumentacja przyjętych zasad (polityki) rachunkowości – elementy składowe oraz obowiązek tworzenia i aktualizowania.
 2. Elementy kontroli:
 • Rodzaje dowodów księgowych i ich klasyfikacja.
 • Kontrola wstępna operacji gospodarczych.
 • Kontrola merytoryczna dowodów księgowych.
 • Kontrola formalno-rachunkowa.
 1. Rachunkowość budżetowa, omówienie takich pojęć jak:
 • Plan finansowy wydatków jednostki sektora finansów publicznych.
 • Plan finansowy dochodów jednostki sektora finansów publicznych.
 • Pojęcie i ewidencja zaangażowania wydatków.
 1. Sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych:
 • Elementy składowe ksiąg rachunkowych.
 • Zasady otwierania i zamykania ksiąg rachunkowych.
 1. Zasady tworzenia zakładowego planu kont:
 • Konta bilansowe i pozabilansowe.
 • Konta syntetyczne i analityczne.
 • Klasyfikacja budżetowa.
 1. Aktywa trwałe w jednostce budżetowej – ogólny zarys tematu:
  • Omówienie podstawowych pojęć.
  • Ulepszenia w środkach trwałych a wydatki remontowe.
  • Zasady ewidencji analitycznej i szczegółowej aktywów trwałych.
  • Inwentaryzacja i kasacja majątku jednostki. Termin, zakres, rozliczenie.
 2. Sesja pytań i odpowiedzi.