PROWADZĄCY:

Długoletni staż pracy w organach podatkowych, a od 11 lat ścisła współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie prowadzenia szkoleń dotyczących tematyki podatku VAT, świadczona bezpośrednio pomoc doradcza przy centralizacji podatku VAT – sprawia, że dzisiaj ma już wiele cennych doświadczeń związanych ze specyfiką jednostek samorządu terytorialnego jako podatnikiem podatku VAT i z powodzeniem mogę zidentyfikować obszary, które wiążą się z nowymi obowiązkami informacyjnymi, wynikającymi z przepisów podatkowych.

PROGRAM:

 1. Czynności podlegające opodatkowaniu:
 • szczególne zasady opodatkowania działalności JSFP
 • analiza charakteru prawnego czynności JSFP dla celów VAT- przykłady
 • identyfikacja towarów i usług na potrzeby podatku VAT
 • obrót nieruchomościami oraz ruchomościami stanowącymi majątek JSFP(w tm nabytych w drodze spadku)
 • bezumowne korzystanie z nieruchomości gminnej a podatek VAT-najnowsze orzeczenie
 • zmiana stanowiska organów podatkowych w przedmiocie zastosowania zwolnienia
 1. Dokumentowanie czynności podlegających ustawie VAT w przypadku JSFP:
 • zasady wystawiania faktur(w tym zaliczkowych, uproszczone, korygujących, duplikatów)
 • noty księgowe
 • rachunki
 • paragony
 • błędy dokumentacji oraz prawne możliwości ich korygowania
 1. Ewidencja sprzedaży VAT w formie JPK:
 • czynności JSFP objęte zakresem ewidencji VAT
 • czynności JSFP poza zakresem ewidencji VAT-liczne przykłady
 • kody GTU-wątpliwości interpretacyjne
 • obowiązek podatkowy a faktura VAT
 • korekty błędnych ewidencji sprzedaży – dostępne sposoby korygowania
 • podstawa opodatkowania w ewidencji sprzedaży
 • zmiana stawek a ewidencja sprzedaży – możliwe błędy
 • refakturowanie w ewidencji sprzedaży
 1. Ewidencja zakupu w formie JPK:
 • źródła odliczania VAT-ujęcie w ewidencji zakupu
 • warunki odliczenia podatku naliczonego
 • odliczenie pełne i częściowe(wątpliwości interpretacyjne)
 • odliczanie częściowe a opodatkowanie nieodpłatnego wykorzystania nabytych towarów i usług do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą
 • metoda godzinowa w odliczaniu- orzecznictwo sądowe
 • nowe terminy odliczania
 • korekta ewidencji zakupu
 • przedawnienie prawa do odliczania
 1. Deklaracja VAT i deklaracja JPK_VDEK:
 • nowe pola i ich znaczenie dla poprawności rozliczania VAT
 • błędy w części deklaracyjnej nowego JPK
 • korygowanie deklaracji VAT i VAT7M
 1. Dotacje i subwencje i inne dopłaty a prawo do odliczania podatku VAT:
 • odliczenie VAT z faktury częściowo opłaconej dotacją
 • dotacja brutto czy netto?
 • dotacja na fotowoltaikę a podatek VAT- orzecznictwo sądowe
 1. Nieodpłatne świadczenie usług:
 • przykłady darowizn podlegających ustawie VAT
 • przykłady darowizn, które są wyłączne z ustawy VAT
 • związek nieodpłatnej usługi z działalnością gospodarczą -wpływ na podatek VAT
 • zasady ustalania podstawy opodatkowania dla nieodpłatnego świadczenia usługi
 • dokumentowanie nieodpłatnego świadczenia usług
 1. Kasa fiskalna w 2022 r.
 2. Pytania i odpowiedzi.