PROWADZĄCY:

Doradca Podatkowy, Prawnik, Absolwentka i stypendystka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie podatków, które zdobyła pracując w kancelarii prawno – podatkowej oraz międzynarodowej firmie konsultingowej. Obecnie właścicielka Kancelarii Podatkowej. Specjalistka w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, w tym rozliczeń transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi – Transfer Pricing oraz podatku u źródła, a także podatku od towarów i usług. Współautorka książek: „Dokumentacja VAT”, „Komentarz do podatku dochodowego od osób prawnych” – wydanie:2008 i 2010 oraz autorka licznych publikacji prasowych, w tym w Gazecie Prawnej oraz Przeglądzie Podatkowym.

PROGRAM:

 1. Kolejne zmiany rozliczania podróży służbowych od 2023 r.:
 • zmiana diet zagranicznych od 29 listopada 2022 r.;
 • zmiana diety krajowej – wzrost do 45 zł.;
 • zmiana ryczałtów uzależnionych od wysokości diet: ryczałt na dojazdy, ryczałt za noclegi, limit noclegowy;
 • zasady wyliczenia diet w przypadku podróży służbowej odbywanej przed i po zmianie diety;
 • zmiana diety krajowej od lipca i od 2023 r – zasady rozliczeń
 1. Projektowane zmiany przepisów dotyczących rozliczania samochodów od 2023 r.:
 • zmiana stawek za 1 km przebiegu pojazdu prywatnego używanego w celach służbowych;
 • stawki dotychczasowe a stawki zmienione;
 • rozliczanie samochodów elektrycznych;
 • dodatkowe badanie lekarskie – czy konieczne?
 • Przejazd samochodem a czas pracy kierowcy – najnowsze kontrole PIP.
 1. Pakiet mobilności a rozliczanie zagranicznych podróży służbowych przez kierowców – zmiany od lutego 2022 r.:
 • Założenia dyrektywy i przepisów krajowych;
 • Odbywanie podróży służbowych przez kierowców przed i po zmianie;
 • Zasady związane z tzw. pakietem mobilności;
 • Zakaz stosowania diet w zagranicznych podróżach służbowych kierowców;
 • Pojęcie oddelegowania i zasady rozliczania oddelegowania;
 • 30% kwoty diety wolnej od opodatkowania – zasady wyliczeń;
 • Zwolnienia na gruncie ZUS;
 • Rozliczanie podróży służbowych krajowych kierowców.
 1. Zasady wypłaty diety i ryczałtów przed i po zmianach oraz nowe zasady ich wyliczania:
 • dieta krajowa uzależniona od ilości posiłków zapewnionych pracownikom;
 • dieta zagraniczna – kiedy i czy zawsze?
 • Zasady wypłacania i zmiany ryczałtów wypłacanych pracownikom;
 • limity ryczałtów za noclegi zagraniczne;
 • limit za noclegi krajowe – zasady stosowania
 • NOCLEG ZE ŚNIADANIEM– problemy praktyczne i możliwe rozwiązania faktyczne;
 • problemy praktyczne związane z wypłacaniem diet, w tym posiłek z kontrahentem, obiad na szkoleniu itp.
 1. Rozliczanie podróży służbowej:
 • Druk delegacji – z miejsca zamieszkania
 • Podróż zagraniczna do kilku państw;
 • moment rozpoczęcia i zakończenia podróży służbowej – problemy praktyczne;
 • wyjazd do kilku państw – dotychczasowe uregulowania a nowe zasady;
 • praktyczne problemy związane z wyjazdami zagranicznymi po zmianach, np. moment przekraczania granic, zasady ustalania diet za pobyt w danym państwie;
 1. Dokumenty związane z rozliczaniem podróży służbowych i oddelegowania:
 • polecenie wyjazdu służbowego – obowiązki formalne dokumentu – kto i kiedy podpisuje;
 • skutki prawne wyjazdu bez polecenia pracodawcy;
 • potwierdzenie pobytu pracownika w danym miejscu jako dodatkowy obowiązek nie wynikający z przepisów prawa pracy;
 • rozliczenie wyjazdu – wymagania formalne, w tym zatwierdzenia formalne, merytoryczne i do wypłaty;
 • dokumenty podpinane pod rozliczenie delegacji – problemy praktyczne rozliczania faktur zagranicznych, paragonów, rachunków na osobę fizyczną (pracownika);
 • data rozliczenia delegacji a moment poniesienia kosztu uzyskania przychodów pracodawcy;
 • oświadczenia i zgłoszenia składane do właściwych organów zagranicznych i w Polsce w przypadku oddelegowania