PROWADZĄCY:

Szkoleniowiec i doradca z zakresu finansów publicznych, rachunkowości budżetowej, organizacji pozarządowych. Prowadzi szkolenia z zakresu finansów publicznych i rachunkowości budżetowej dla jednostek sektora finansów publicznych oraz różnych ośrodków szkoleniowych w kraju od 2008 r. dodatkowo prowadzi  doradztwo dla jednostek sektora finansów publicznych. Autorka wielu publikacji w miesięcznikach Finanse Publiczne, Przetargi Publiczne, Rachunkowość Budżetowa.

PROGRAM:

  1. Podstawy prawne dla funkcjonowania zakładów budżetowych.
  2. Zadania zakładów budżetowych – możliwości w tym zakresie.
  3. Plan finansowy zakładu budżetowego – tworzenie, zmiany. Prawidłowe ujęcie w klasyfikacji budżetowej poszczególnych zadań zgodnie z Systemem Monitorowania Usług Publicznych.
  4. Dotacje dla zakładu budżetowego – przedmiotowe, celowe, zasady, rozliczanie.
  5. Sposób prowadzenia gospodarki finansowej zakładu budżetowego, w tym m.in. ewidencja przychodów, kosztów, sposób ustalania nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego oraz jej przeznaczenia.
  6. Podatek dochodowy w zakładzie budżetowym.
  7. Podatek VAT w zakładzie budżetowym zgodnie z zasadami centralizacji VAT przyjętymi przez JST.
  8. Sprawozdawczość budżetowa.
  9. Majątek trwały w zakładzie budżetowym – podstawowe zasady, specyfika inwestycji.