PROWADZĄCY:

Doradca Podatkowy, Prawnik, Absolwentka i stypendystka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie podatków, które zdobyła pracując w kancelarii prawno – podatkowej oraz międzynarodowej firmie konsultingowej. Obecnie właścicielka Kancelarii Podatkowej. Specjalistka w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, w tym rozliczeń transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi – Transfer Pricing oraz podatku u źródła, a także podatku od towarów i usług. Współautorka książek: „Dokumentacja VAT”, „Komentarz do podatku dochodowego od osób prawnych” – wydanie:2008 i 2010 oraz autorka licznych publikacji prasowych, w tym w Gazecie Prawnej oraz Przeglądzie Podatkowym.

PROGRAM:

 1. Zmiany w zakresie schematów z uwagi na stan epidemii:
 • Przesunięcie terminów na raportowanie schematów podatkowych;
 • Wydłużenie czasu na odpowiedzi przez Ministerstwo Finansów;
 • Przykłady schematów związanych z funkcjonowaniem podmiotów w czasie epidemii, np. czy otrzymanie i umorzenie subwencji to schemat podatkowy?
 1. Pojęcie schematu podatkowego – kiedy występuje:
 • Główna korzyść podatkowa;
 • Szczególna cecha rozpoznawcza;
 • Ogólna cecha rozpoznawcza;
 • Inna szczególna cecha rozpoznawcza;
 • Schemat transgraniczny i krajowy
 1. Przykłady schematów podatkowych:
 • Pre-współczynnik i proporcja;
 • Transakcje w ramach podatku VAT i stosowanie stawki „zw”;
 • Podatkowe grupy VAT – czy to schemat podatkowy?
 • Budowla, budynek w ramach podatku od nieruchomości jako schemat podatkowy;
 • Okrężny obieg pieniądza – kiedy występuje;
 • Schematy podatkowe w podatkach dochodowych.
 1. Procedury wewnętrzne u podatników – nowy obowiązek i jego wykonanie:
 • Podstawa prawna obowiązku posiadania Procedury;
 • Uzasadnienie ustawowe;
 • Podmioty zobowiązane do posiadania procedury;
 • Forma procedury;
 • Treść procedury;
 • Elementy procedury uzależnione od branży podmiotu.
 1. Zgłaszanie schematu podatkowego:
 • Omówienie obowiązujących formularzy: MDR-1, MDR-2, MDR-3 i MDR-4
 • Podmioty zobowiązane do zgłaszania schematu;
 • Termin zgłaszania schematu podatkowego;
 • Zgłaszanie internetowe z UPO;
 • Treść zgłoszenia – opis schematu z uzasadnieniem;
 • Forma zgłoszenia;
 • Nadawanie numeru schematowi;
 • Sprawdzanie zgłoszonych schematów;
 • Raportowanie zgłoszonych schematów – terminy i zasady.
 1. Problemy praktyczne związane z funkcjonowaniem schematów podatkowych:
 • Przykłady schematu podatkowego – co jest w praktyce schematem według wyjaśnień MF?
 • RODO a obowiązek zgłaszania schematu;
 • Etyka zawodowa księgowych, doradców podatkowych, radców prawnych a schematy podatkowe;
 • Zaskarżenie przepisów do ETS i UE – czy nastąpi i kiedy?
 • Kary za niezgłaszanie schematów;
 • Nieostre pojęcia w przepisach a ich stosowanie, np. rozsądnie działający podatnik, znaczna
 • korzyść podatkowa, itp.
 • Praktyczne funkcjonowanie schematów – kto już je zgłosił;
 • Czy można zgłosić już istniejący schemat podatkowy?
 1. Dyskusja z uczestnikami.