PROWADZĄCY: Krystyna Gąsiorek

Krystyna Gąsiorek – Ekonomista, ponad 20 lat prowadzi szkolenia z tematyki finansów publicznych m.in. sprawozdawczości, klasyfikacji budżetowej dla jednostek sektora finansów publicznych w tym jednostek samorządu terytorialnego. Posiada szeroką wiedzę oraz praktyczne umiejętności zdobyte w wyniku długoletniej praktyki zawodowej m.in. jako główna księgowa w państwowej jednostce budżetowej jak również jako starszy specjalista w Wydziale Informacji Analiz i Szkoleń w Regionalnej Izbie Obrachunkowej była również pozaetatowym Członkiem Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Autorka licznych publikacji książkowych i prasowych w tym zakresie m.in. Klasyfikacja budżetowa 2021.

PROGRAM:

I. Odpowiedzialność kierownika jednostki za sprawozdawczość oraz korekty sprawozdań.

  1. Kto odpowiada za sporządzenie i złożenie sprawozdań;
  2. Kiedy należy złożyć korektę sprawozdania w zakresie operacji finansowych;
  3. Jakie rodzaje sprawozdań należy składać i kiedy.

II. Omówienie poszczególnych wzorów sprawozdań:

Rb-Z – kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń;

– jak prezentujemy m.in. zakup na raty, umowa nienazwana.

– niezwrócone w terminie depozyty mające charakter gwarancji należytego wykonania zobowiązania;

– kiedy m.in. instytucja kultury prezentuje dane w części E sprawozdania Rb-Z.

Rb-N – kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych;

– Czy depozyty należy wykazać w sprawozdaniu;

– Czy prezentujemy odsetki, koszty upomnień, kwoty rekompensujące;

– Zaliczki, nadpłaty, refundacje w sprawozdaniu Rb-N.

Rb-UZ – roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych –

III. Najczęściej powtarzające się nieprawidłowości w składanych sprawozdaniach m.in.

– nie wykazywanie zakupów na raty; niezwróconych w terminie depozytów mających charakter gwarancji należytego wykonania zobowiązania.

– błędne stosowanie pojęcia: krótko, długoterminowe zobowiązania lub należności;

– nie prezentowanie danych w sprawozdaniu Rb-Z w części D.

IV. Pytania.