PROWADZĄCY:

Ekspert w zakresie inwentaryzacji, środków trwałych oraz sprawozdawczości finansowej jednostek budżetowych, biegły rewident, od ponad 19 lat prowadzi szkolenia, panelista podczas największych wydarzeń w Polsce m.in.: Samorządowe Forum Kapitału i Finansów, Doroczna Konferencja Audytingu, Forum Finansów Publicznych, Forum Rachunkowości Budżetowej, Forum Odpowiedzialności Kierowników Jednostek Sektora Finansów Publicznych, Europejski Kongres Gospodarczy i wiele innych prestiżowych wydarzeń.

PROGRAM:

 1. Definicja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych na gruncie ustawy finansach publicznych.
 2. Podstawy prawne prowadzenia ewidencji środków trwałych w jednostkach budżetowych.
 3. Najnowsze zmiany w zakresie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w jednostkach budżetowych.
 4. Ustalanie wartości początkowej składników majątku z uwzględnieniem źródła nabycia.
 5. Zestaw (komplet) i co dalej? Jak poradzić sobie z częściami składowymi i 6. peryferyjnymi?
 6. Problematyka amortyzacji i umorzenia.
 7. Klasyfikacja Środków Trwałych.
 8. Remont a ulepszenie.
 9. Likwidacja środków trwałych.
 10. Dokumentacja środków trwałych, nabycie, likwidacja, przemieszczenie, nieodpłatne otrzymanie.
 11. Problematyka wartości niematerialnych i prawnych – nabycie, ulepszenie, likwidacja.
 12. Zmiana miejsca użytkowania środków trwałych – konieczność czy uciążliwość?
 13. Jak gospodarować majątkiem aby zapewnić pełną nad nim kontrolę.
 14. Inwentaryzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.
 15. Pytania i odpowiedzi.