PROWADZĄCY:

Licencjonowany doradca podatkowy, absolwent Uniwersytetu Warszawskiego i Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Warszawie, wieloletni pracownik Izby Skarbowej w Warszawie w zakresie podatków, w tym kilka lat na stanowiskach kierowniczych. W trakcie pracy był odpowiedzialny za wydawanie interpretacji indywidualnych w zakresie VAT przez Ministra Finansów. Wieloletni wykładowca w zakresie zagadnień związanych z podatkiem VAT, PIT i CIT (Polski Ład) (ponad 900 szkoleń dla ponad 12.000 uczestników), autor licznych publikacji (m.in. Leksykon fakturowania 2011-2015” wyd. Unimex) w: Portalu Finansowo-Księgowym, Dzienniku Gazecie Prawnej i Rzeczpospolitej oraz portalu TaxFin. Obecnie doradca podatkowy współpracujący z renomowaną Spółką Doradztwa Podatkowego.

PROGRAM:

TEMATYKA PORUSZANA NA SZKOLENIU ORAZ ROZPISKA:

Omówienie zasad funkcjonowania Krajowego Systemu e-Faktur poprzez warsztatowe wskazanie wszystkich elementów potrzebnych do prawidłowego wystawiania faktur ustrukturyzowanych oraz sposobów nadawania uprawnień do dostępności do KSeF

Dzień I – 19 października br.

 • 09.00 Rozpoczęcie szkolenia.
 • 09.00-13.30 Wykład:

1. Faktury ustrukturyzowane (u-faktury):

 • pojęcie faktury ustrukturyzowanej,
 • kogo będzie dotyczył obowiązek wystawiania u-faktur?
 • jak dokumentować sprzedaż dla osoby fizycznej nieprowadzącej działalności?
 • sprzedaż na kasie rejestrującej, faktury uproszczone i faktury do paragonów,
 • dokumentowanie zaliczki na u-fakturze,
 • refakturowanie – zasady,
 • spełnienie przez podatników warunków autentyczności pochodzenia i integralności treści w przypadku u-faktur,
 • zasady przechowywania u-faktur – czy warto posiadać firmowe (domowe) archiwum?
 • przechowywanie i archiwizowanie u-faktur, a bezpieczeństwo danych wrażliwych,
 • u-faktura, a płatność gotówkowa,
 • proces akceptacji odbioru u-faktur przez nabywców towarów i usług,
 • czy można odmówić przyjęcia faktury ustrukturyzowanej?,
 • likwidacja duplikatów faktur,
 • noty korygujące w systemie elektronicznym,

2. Działanie systemu KSeF:

 • Krajowy System e-Faktur – zasady wdrożenia,
 • uwierzytelnianie się podatnika w KSeF,
 • sposoby i zakres nadawania uprawnień innym osobom lub podmiotom,
 • praktyczne omówienie zasad korzystania z druku ZAW-FA,
 • KSeF – relacje pomiędzy jednostką centralną (Gmina, Powiat, Województwo samorządowe), a jednostkami podrzędnymi (zakłady budżetowe, samorządowe jednostki budżetowe),
 • wystawianie faktur w KSeF:

a) migracja danych do KSeF – wystawianie faktur z poziomu indywidualnego oprogramowania księgowego,

b) wystawienie u-faktury bezpośrednio w KSeF,

 • jak odnaleźć kontrahenta w KSeF, praktyczne aspekty przesłania i przyjęcia u-faktury,

3. Dane na u-fakturze:

 • decyzja derogacyjna KE w sprawie faktur ustrukturyzowanych, a zakres danych podawanych na tych fakturach,
 • nowa wersja struktury logicznej dla u-faktury od 1 września 2023r.:

a) pozycje obowiązkowe u-faktury dla każdego podatnika,

b) pozycje opcjonalne u-faktury – omówienie na przykładach zasad wypełniania tych pozycji dla określonych transakcji lub podmiotów,

c) pozycje fakultatywne u-faktury – w jakich sytuacjach się pojawiają i czy trzeba je wypełniać?

d) stosowanie kodów GTU na u-fakturach,

e) sposób wystawiania faktur zaliczkowych i rozliczeniowych,

f) aspekty praktyczne dotyczące faktur korygujących – treść i postać korekty, korekty zbiorcze,

 • określenie momentu wystawienia u-faktury,
 • kiedy nabywca może wykazać moment odbioru u-faktury z KSeF?
 • w jakich sytuacjach jest możliwy odbiór faktury poza systemem KSeF?
 • dane sprzedawcy i nabywcy oraz osoby trzeciej na u-fakturze,
 • wysyłanie załączników do u-faktur (protokoły, specyfikacje, WZ),
 • korekty faktur „zwykłych” – czy „po staremu” czy w KSeF?
 • czy można anulować u-fakturę?

4. Dyskusja panelowa i odpowiedzi na pytania.

 • 13.30-14.30 Obiad.
 • 19.00 Kolacja.

Dzień II – 20 października br.

 • 07.00-9.00 Śniadanie.
 • 09.00- 13.00 Wykład:

1. Zasady ewidencjonowania pozostałych transakcji:

 • faktury uproszczone,
 • faktury do paragonów,
 • dokumenty wewnętrzne (WEW),
 • Ustawa „Prawo Przedsiębiorców” – oznaczanie przelewu numerem KSeF faktury,

2. Tryb offline. Awaria lub niedostępność KSeF – zasady postępowania:

 • ogłaszanie awarii systemu przez KAS,
 • co oznacza niedostępność KSeF?,
 • wystawianie faktur w trakcie awarii lub niedostępności KSeF,
 • prawidłowe terminy wystawiania faktur,
 • jak zdefiniować moment odbioru faktury w trakcie awarii lub niedostępności KSeF?,
 • postępowanie po zakończeniu awarii lub niedostępności KSeF wobec faktur wystawionych (otrzymanych) w trakcie tych sytuacji,
 • wizualizacja faktury i kod QR na fakturze,

3. Sankcje dla podatników nieprzestrzegających obowiązku wystawiania u-faktur:

 • za jakie działania w zakresie u-faktur ustawa przewiduje kary?,
 • jakiej wysokości kary mogą dotknąć podatników?,
 • od kiedy wchodzą przepisy dotyczące sankcji?,
 • okresy przejściowe, a działanie sankcji,
 • jak ewentualnie uniknąć kary?
 • zachęty dla podatników do stosowania u-faktur:

a) szybszy zwrot VAT na rachunek bankowy podatnika,

b) dostarczanie struktury logicznej dla faktur JPK_FA,

4. Pytania.

 • 13.00 Podsumowanie i zakończenie szkolenia, obiad.

Rejestracja online na to szkolenie nie jest dostępna!