PROWADZĄCY: Krystyna Gąsiorek

Ekonomista, ponad 20 lat prowadzi szkolenia z tematyki finansów publicznych m.in. sprawozdawczości, klasyfikacji budżetowej dla jednostek sektora finansów publicznych w tym jednostek samorządu terytorialnego. Posiada szeroką wiedzę oraz praktyczne umiejętności zdobyte w wyniku długoletniej praktyki zawodowej m.in. jako główna księgowa w państwowej jednostce budżetowej jak również jako starszy specjalista w Wydziale Informacji Analiz i Szkoleń w Regionalnej Izbie Obrachunkowej była również pozaetatowym Członkiem Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Autorka licznych publikacji książkowych i prasowych w tym zakresie.

PROGRAM:

 1. Uchwała budżetowa podstawą gospodarki finansowej jst;
 • obligatoryjne elementy uchwały budżetowej;
 • fakultatywne elementy uchwały budżetowej
 • źródła pokrycia deficytu.
 1. Dokonywanie zmian w uchwale budżetowej jst:
 • przez organ wykonawczy,
 • przez organ stanowiący;
 1. Zaciąganie zobowiązań przez organ wykonawczy:
 • upoważnienia w zakresie zaciągania zobowiązań.
 1. Wieloletnia prognoza finansowa:
 • zmiany w wpf
 • przedsięwzięcia w wieloletniej prognozy finansowej;
 • objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej;
 • zgodność uchwały budżetowej z wieloletnią prognozą finansową.
 1. Wydatki niewygasające w jst.
 1. Najczęściej popełniane błędy.
 1. Pytania.