PROWADZĄCY:

Radca prawny i doświadczony trener. Prowadzi indywidualną praktykę w formie Kancelarii Radcy Prawnego. Świadczy usługi prawne dla spółek prawa handlowego i organów administracji publicznej. Specjalizuje się w prawie administracyjnym, gospodarczym, prawie pracy. Od kilku lat prowadzi szkolenia dla jednostek samorządu terytorialnego, ośrodków pomocy społecznej, urzędów pracy, instytucji kultury, przedsiębiorców, zarządów i pracowników spółek handlowych różnych szczebli.

PROGRAM:

 1. Naruszenie prawa w rozumieniu ustawy o ochronie sygnalistów. Zakres naruszeń ( prawo pracy, korupcja, zamówienia publiczne, rynki finansowe, ochrona środowiska i inne… , możliwość zgłaszania informacji o naruszeniach dotyczących obowiązujących w podmiocie prawnym regulacji wewnętrznych lub standardów etycznych).
 1. Podmioty objęte zakresem ustawy. Omówienie.
 2. W jakich sytuacjach nie stosujemy ustawy o ochronie sygnalistów.
 3. Kto może być sygnalistą zgłaszającym naruszenie prawa ( katalog podmiotów).
 4. Moment objęcia sygnalisty ochroną.
 5. Zgłoszenia anonimowe.
 6. Działania odwetowe – szeroki katalog działań.
 7. Ciężar dowodu przy działaniach odwetowych.
 8. Działania odwetowe a stosunek pracy, umowy cywilno-prawne, inny niż stosunek pracy stosunek prawny stanowiący podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji, lub pełnienia służby.
 9. Uprawnienia sygnalisty w przypadku działań odwetowych ( szkoda, odszkodowanie).
 10. Ochrona sygnalisty.
 11. Brak odpowiedzialności sygnalisty.
 12. Brak możliwości zrzeczenia się swoich praw przez sygnalistę.
 13. Uprawnienia osoby, która poniosła szkodę z powodu świadomego zgłoszenia lub ujawnienia publicznego nieprawdziwych informacji przez sygnalistę.
 14. Podmioty zobowiązane do przyjęcia Procedury Zgłoszeń Wewnętrznych. Wprowadzenie procedury, konsultacje. Wejście w życie.
 15. Procedura zgłoszeń wewnętrznych – obligatoryjne elementy i elementy fakultatywne. Jak napisać prawidłową procedurę, przykładowa procedura.
 16. Przebieg postępowania w sprawie zgłoszenia naruszenia – omówienie krok po kroku.
 17. Sposoby przekazywania zgłoszeń wewnętrznych.
 18. Rejestr zgłoszeń wewnętrznych.
 19. Procedura zgłoszeń zewnętrznych. Podmioty zobowiązane do przyjęcia procedury. Omówienie postępowania krok po kroku. Rejestr zgłoszeń zewnętrznych.
 20. Prawa i obowiązki organu publicznego.
 21. Informacje zwrotne – omówienie praktyki.
 22. Działania następcze – możliwe scenariusze.
 23. Sprawozdawczość – obowiązki.
 24. Publikacje na BIP – zakres danych publikowanych.
 25. Ujawnienia publiczne.
 26. Odpowiedzialność karna.
 27. Ochrona danych osobowych sygnalisty i innych osób. Obowiązki administratorów danych osobowych. Omówienie postępowania z zakresu ochronny danych osobowych. Jak się przygotować.
 28. Ujawnianie danych osobowych.
 29. Dyskusja i praktyki.