Polski Ład to liczne zmiany przepisów podatkowych i okołopodatkowych. Regulacje dotyczące MDR, JPK, Białej listy, split payment MPP, KSeF mają na celu walkę z wyłudzeniami i przestępcami podatkowymi, jednak w praktyce muszą się do nich dostosować również zwykli, uczciwi podatnicy. Zwiększono sankcje za błędy w rozliczeniach. Opublikowano wytyczne – metodologię w zakresie należytej staranności i objaśnienia co do VAT w kontraktach drogowych. Sporo zmieniły też pakiety SLIM VAT.

Coraz więcej jednostek odlicza VAT na bieżąco, jednak wiele z nich nadal nie dokonuje odliczeń podatku naliczonego, płacąc do budżetu centralnego jedynie VAT należny, co może budzić szereg wątpliwości pod kątem gospodarności środkami. Sprawy nie ułatwia sprzeczne orzecznictwo i interpretacje organów podatkowych. NIK jednak w wydanym raporcie kwestionuje brak odliczeń.

30 listopada 2022r. WSA w Lublinie wydał orzeczenie w sprawie o sygn. I SA/Lu 398/22, dotyczące możliwości pełnego odliczenia VAT od inwestycji w Instytucji Kultury, reprezentowanej przez Naszą Kancelarię. Sąd zgodził się z nami, że Muzeum nie musi stosować prewspółczynnika VAT. Orzeczenie to jest niezwykle istotne dla tych Instytucji, które nie posiadają interpretacji indywidualnej, pozwalającej na odliczanie 100% VAT.

W innej naszej sprawie, WSA w Warszawie, wydał 24 czerwca 2022r. wyrok o sygn. akt lll SA/Wa 2905/21 pozwalający jednostkom sektora finansów publicznych odliczać VAT od wydatków na samochody bez konieczności stosowania prewspółczynnika VAT. Pojawia się zatem kolejna możliwość odzyskania podatku VAT w sektorze publicznym. Wiele Jednostek, widząc niewielkie ostateczne kwoty odliczeń, wręcz od odzyskiwania VAT odstępuje (co może z kolei budzić wątpliwości co do gospodarności zarządzanymi środkami – jak wskazuje chociażby NIK w niedawnym raporcie z badania VAT samorządów). Okazuje się, iż mogą one pominąć prewspółczynnik VAT i odliczać od wydatków samochodowych połowę VAT. Dla niektórych będzie to korzystniejsze rozwiązanie niż stosowanie prewspółczynnika VAT (który niekiedy jest bardzo niski).

Wiele wątpliwości wiąże się z zmianą podejścia do rozliczania dotacji (kiedy należy opodatkować dotację, kiedy VAT jest kwalifikowany – obecnie zwłaszcza w RIFIL – i jak dokumentować kwalifikowalność) czy otrzymywaniem przez jednostki sektora finansów publicznych nieodpłatnych świadczeń. Czekamy też w tym temacie na ważną uchwałę NSA.

PROWADZĄCY:

Prawnik, licencjonowany doradca podatkowy z ponad 16 letnim doświadczeniem w doradztwie dla przedsiębiorstw i podmiotów sektora finansów publicznych. Doświadczenie zawodowe zdobywała w PwC w dziale podatkowym oraz w KPMG Tax. Kierowała działem VAT w renomowanej warszawskiej kancelarii, zajmując się szeroko rozumianym doradztwem podatkowym, zarówno bieżącą obsługą klientów jak również doradztwem projektowym (restrukturyzacje, przeglądy podatkowe i celowe, projekty optymalizacyjne, postępowania, ceny transferowe). Od 2013r. prowadzi własną Kancelarię Doradztwa. Jest autorką licznych publikacji prasowych dotyczących prawa podatkowego (Rzeczpospolita, Finanse Publiczne, Wspólnota, Gazeta Prawna, Przegląd Podatkowy, Jurysdykcja Podatkowa) oraz współautorką komentarza do ustawy o kontroli skarbowej, jak również komentatorką w programach telewizyjnych. Uczestniczyła jako ekspert w pracach dotyczących zmian w polskich przepisach podatkowych (głównie w obszarze podatku VAT), jak również pracach na szczeblu Unii Europejskiej.

PROGRAM:

 1. O VAT w dotacjach, subwencjach i dofinansowaniach po raz kolejny:
 • kiedy przysługuje odliczenie,
 • kiedy VAT jest kwalifikowany,
 • kwalifikowalność VAT w wydatkach współfinansowanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych,
 • dofinansowanie z Polskiego Ładu a odliczenie VAT,
 • kiedy sama dotacja podlega opodatkowaniu,
 • jakie kryteria należy brać pod uwagę w opodatkowaniu dotacji,
 • co wpisywać we wniosek,
 • orzecznictwo i stanowiska organów podatkowych,
 • przełomowe orzeczenie z 30 listopada 2022r. WSA w Lublinie o sygn. I SA/Lu 398/22 dotyczące możliwości i zakresu odliczenia VAT od inwestycji w Instytucji Kultury,
 • 24 czerwca 2022r. wyrok o sygn. akt lll SA/Wa 2905/21 pozwalający jednostkom sektora finansów publicznych odliczać VAT od wydatków na samochody bez konieczności stosowania prewspółczynnika VAT.
 1. JPK_V7M – zmiany i aktualne problemy:
 • sposoby korekty JPK, czynny żal?
 • dane wykazywane w nowym pliku JPK_VAT,
  • GTU,
  • procedury,
  • oznaczenia dokumentów,
  • likwidacje deklaracji,
  • Przesyłanie nowego JPK_VAT,
  • terminy,
  • kary i sankcje.
 • objaśnienia podatkowe Ministerstwa Finansów,
 • odpowiedzi MF na pytania.
 • nowe obowiązki Jednostek i pracowników,
 • procedury,
 • sprzedaż na kasie fiskalnej, korekty obrotu,
 • typowe błędy i wątpliwości,
 • jakie transakcje oznaczać TP w sektorze publicznym?
 • kary za błędy w JPK, podstawy, odwołania.
 1. Zmiany wynikające z pakietów Slim VAT:
 • nowe zasady korekty obrotu VAT,
 • objaśnienia MF,
 • wydłużenie terminu do odliczenia VAT naliczonego na bieżąco łącznie do 4 okresów rozliczeniowych, w przypadku rozliczeń VAT w okresach miesięcznych,
 • nabycie usług noclegowych w celu ich odsprzedaży,
 • podwyższenie limitu na nieewidencjonowane prezenty o małej wartości,
 • odliczenia VAT.
 1. Wprowadzenie Krajowego Systemu e-Faktur:
 • główne założenia,
 • obowiązek i dobrowolność,
 • zachęty,
 • wpływ na rozliczenia sektora finansów publicznych.
 1. Objaśnienia podatkowe dotyczące opodatkowania VAT kontraktów drogowych (umowy typu utrzymanie drogi, remonty, odśnieżanie, oczyszczanie, monitorowanie, koszenie trawników czy oznakowanie):
 • usługa kompleksowa,
 • orzecznictwo i stanowisko Ministra,
 • przykłady praktyczne,
 • kiedy 23 a kiedy 8 % VAT?
 1. Należyta staranność, wykaz podatników i split payment:
 • metodyka należytej staranności,
 • przepisy, objaśnienia i praktyka,
 • split payment MPP w nowym JPK,
 • katalog towarów i usług objęty obowiązkowym split payment,
 • wyjaśnienia Ministerstwa Finansów,
 • problemy praktyczne,
 • co grozi w przypadku błędu?
 • Rejestr podatników tzw. „Biała lista”, jak daleko sprawdzać kontrahenta?
 • Procedury i zmiany w umowach w związku z nowelizacjami,
 • wyłudzenia w sektorze, jak się bronić w czasie kontroli?
 1. Inne zmiany istotne dla sektora:
 • JSFP jako podatnik VAT w świetle orzecznictwa dotyczącego zadań zleconych, rozliczenie VAT a projekty rowerowe, składki członkowskie, rekompensaty, powierzenia.
 • wybrane wątpliwości z zakresu kalkulacji prewspółczynników VAT w JSFP – wpływ dotacji opodatkowanych VAT na prewspółczynnik,
 • pojęcie czynności pomocniczych/sporadycznych
 • praktyczne wnioski i wytyczne z badania NIK centralizacji VAT w samorządach.
 • kiedy możemy a kiedy musimy odliczać VAT.
 1. Zwolnienia z VAT sprzedaży nieruchomości  – zmiany i problemy praktyczne:
 • pierwsze zasiedlenie,
 • orzeczenie TSUE,
 • zakres zwolnienia po zmianach,
 • konieczność korekty i możliwość wyboru zwolnienia lub opodatkowania,
 • problemy interpretacyjne,
 • zmiana użytkowania wieczystego we własność.