PROWADZĄCY:

Wykładowca wyższych  uczelni, wieloletni praktyk  administracji  skarbowej w tym Naczelnik Urzędu Skarbowego, główna księgowa jednostek sektora finansów publicznych i spółek, autor  i współautor kilkudziesięciu pozycji książkowych ( w tym: aktualna „Bilansowe i podatkowe zamknięcie roku 2021 w instytucjach kultury”) oraz publikacji o tematyce  rachunkowej, podatkowej,  finansów publicznych. Prowadząca jest znanym i cenionym  szkoleniowcem z zakresu tematyki podatkowej, finansów publicznych i rachunkowości, szkoląca zarówno pracowników  jednostek organizacyjnych  sektora finansów państwowych i samorządowych,   również pracowników RIO,  NIK, Ministerstw i innych ważnych Urzędów państwowych i samorządowych. Nawiązuje doskonały kontakt z uczestnikami – jest współpracownikiem wielu Agencji Szkoleniowych.

PROGRAM:

 1. Zasady ustalania podatku VAT – obowiązek podatkowy i dokumenty księgowe w podatku VAT- jak wystawiać i jak księgować.
 2. Zasady ustalania podstawy opodatkowania VAT- em (w tym: wybrane zagadnienia w zakresie czynności zwolnionych z VAT oraz wyłączonych z opodatkowania tym podatkiem).
 3. Częściowe odliczanie VAT- struktura (prewspółczynnik i proporcja) w Instytucji Kultury.
 4. Korekta odliczeń VAT: roczna , 5-letnia i 10-letnia -wyliczone przykłady.
 5. Czym się różni:
 • „Split payment”- czyli system podzielonej płatności (MPP),
 • Biała lista podatników.
 1. JPK w Kulturze – ze zmianami w 2021 i 2022r.
 • Struktury schematu głównego dla JPK_V7M / JPK_V7K- ich opis i oznaczenia.
 • Jakie dane powinny być zawarte w ewidencjach sprzedaży – struktura ewidencji w zakresie podatku należnego dla JPK_V7M / JPK_V7K – kody grup towarowych (GTU) w zmienionej strukturze JPK_VAT, zmienione oznaczenia i symbole).
 • Jakie dane powinny być zawarte w ewidencjach zakupu – struktura ewidencji w zakresie podatku naliczonego dla JPK_V7M i JPK_V7K – ich oznaczenia i symbole.
 1. Pakiet SLIM VAT 1 , SLIM VAT 2, NOWY ŁAD – jak rozliczać podatek VAT kolejno- od 1 lipca 2021 r., 1 października 2021r, i 1 stycznia 2022r. i dalej, w tym:
 • Korygowanie transakcji w podatku VAT – przykłady,
 • Jaki limit obowiązuje po nowelizacji na nieewidencjonowane prezenty małej wartości?
 • Wydłużenie terminu odliczenia VAT naliczonego jak obniżyć kwotę podatku należnego w wypadku rozliczeń miesięcznych?
 1. Tarcza Antyinflacyjna – zmiany stawek VAT.
 2. Zmiany w fakturowaniu, faktury ustrukturyzowane oraz Krajowy System e-Faktur (KSeF).
 3. Inne wybrane zagadnienia dotyczące Instytucji Kultury.