PROWADZĄCY:

Wieloletni praktyk administracji skarbowej w tym Naczelnik Urzędu Skarbowego. Wykładowca wyższych uczelni. Jest dyplomowanym księgowym, z kilkunastoletnim doświadczeniem na stanowisku głównego księgowego jednostek sektora finansów publicznych i spółek, autor i współautor pozycji książkowych oraz wielu publikacji o tematyce rachunkowej, podatkowej, finansów publicznych, (w tym : aktualnej dla Instytucji Kultury z 2023r. „Bilansowe i podatkowe zamknięcie roku  w instytucjach kultury”, Wydawnictwo C.H. Beck ). Prowadząca jest znanym i cenionym  szkoleniowcem z zakresu tematyki podatkowej, finansów publicznych i rachunkowości, szkoląca zarówno pracowników  jednostek organizacyjnych  sektora finansów państwowych i samorządowych, instytucji kultury,   również pracowników RIO,  NIK, Sądów,  Ministerstw i innych ważnych Urzędów państwowych i samorządowych. Nawiązuje doskonały kontakt z uczestnikami – jest współpracownikiem wielu Agencji Szkoleniowych.

PROGRAM:

 1. Działalność statutowa odpłatna i nieodpłatna oraz działalność gospodarcza w Instytucjach Kultury- wyjaśnienia:
 • Definicja ustawowa działalności kulturalnej.
 • Działalność statutowa odpłatna i nieodpłatna w instytucjach kultury (IK).
 • Kiedy działalność statutowa IK staje się działalnością gospodarczą?
 • Dodatkowa działalność gospodarcza w IK.
 • Co oznacza w IK- wykonanie działalności w sposób zorganizowany i ciągły?
 1. Zasady ustalania podatku VAT – obowiązek podatkowy.
 2. Dokumentacja w podatku VAT – jak wystawiać i jak księgować.
 3. Krajowy System e-Faktur (KSeF) – zmiany w fakturowaniu – dobrowolne i obligatoryjne:
 • Faktury ustrukturyzowane (u-faktury)- pojęcie, dokumentacja, zasady,
 • Działanie systemu KSeF- e-faktury jako kolejny etap cyfryzacji podatków,
 • Dane na u-fakturze (w tym: data wystawienia i otrzymania e-faktury w KSeF)- obligatoryjne, opcjonalne, fakultatywne,
 • Duplikaty oraz noty korygujące w KSeF,
 • Korekty e-faktur w KSeF- aspekty praktyczne, treść i postać korekty, korekty zbiorcze,
 • Wcześniejsze wystawianie faktur,
 • Krótszy termin zwrotu,
 • Struktura logiczna KSeF,
 • Stosowanie faktur ustrukturyzowanych w praktyce,
 • Zasady ewidencjonowania pozostałych transakcji,
 • Tryb offline. Awaria lub niedostępność KSeF – zasady postępowania,
 • Sankcje dla podatników nieprzestrzegających obowiązku wystawiania u-faktur.
 1. Zasady ustalania podstawy opodatkowania VAT- em (w tym: wybrane zagadnienia w zakresie czynności zwolnionych z VAT oraz wyłączonych z opodatkowania tym podatkiem) – ewidencje:
 • Podstawa opodatkowania – definicja.
 • Prawo do odliczenia VAT w instytucjach kultury: artystycznych i pozostałych.
 • Częściowe odliczanie VAT- struktura (prewspółczynnik i proporcja) w Instytucjach Kultury.
 • Korekta odliczeń VAT: roczna , 5-letnia i 10-letnia – wyliczone przykłady.
 • Zmiany w podatku VAT w zakresie proporcji – w 2023r.
 1. Inne zmiany – w tym WIS, SLIM VAT-3.
 2. Aktualne problemy w rozliczeniach VAT w Kulturze.