PROWADZĄCY:

Wieloletni praktyk administracji skarbowej w tym Naczelnik Urzędu Skarbowego. Wykładowca wyższych uczelni – Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie oraz Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w tym studiów podyplomowych na wydziale Finansów UEK. Jest dyplomowanym księgowym, z kilkunastoletnim doświadczeniem na stanowisku głównego księgowego jednostek sektora finansów publicznych i spółek, autor i współautor pozycji książkowych oraz wielu publikacji o tematyce rachunkowej, podatkowej, finansów publicznych. Prowadząca jest znanym i cenionym  szkoleniowcem z zakresu tematyki podatkowej, finansów publicznych i rachunkowości, szkoląca zarówno pracowników  jednostek organizacyjnych  sektora finansów państwowych i samorządowych,   również pracowników RIO,  NIK, Ministerstw i innych ważnych Urzędów państwowych i samorządowych. Nawiązuje doskonały kontakt z uczestnikami – jest współpracownikiem wielu Agencji Szkoleniowych.

PROGRAM:

 1. Zasady ustalania podatku VAT – obowiązek podatkowy i dokumenty księgowe w podatku VAT- jak wystawiać i jak księgować.
 2. Zasady ustalania podstawy opodatkowania VAT- em (w tym: wybrane zagadnienia w zakresie czynności zwolnionych z VAT oraz wyłączonych z opodatkowania tym podatkiem) – bieżące interpretacje i orzecznictwo dotyczące zadań własnych (opłaty za pobyt w przedszkolu, posiłki, OPS, DPS), posiłki w stołówkach – na rzecz personelu pedagogicznego.
 3. Częściowe odliczanie VAT- struktura (prewspółczynnik i proporcja) w jednostkach budżetowych i samorządowych zakładach budżetowych.
 4. Korekta odliczeń VAT: roczna , 5-letnia i 10-letnia -wyliczone przykłady.
 5. Czym się różni:
 • „Split payment”- czyli system podzielonej płatności (MPP),
 • Biała lista podatników.
 1. SLIM VAT i POLSKI ŁAD- zmiany w podatku VAT-

 jak rozliczać VAT, w tym KOLEJNO : od  1.01. 2022r., 1.07.20022r. i 1.1.2023r. m.in:

 • JPK_V7M(1) /JPK_V7K(1) i po zmianach JPK_V7M(2) /JPK_V7K(2) .
 • Faktury korygujące „ in minus” i „in plus”.
 • Pakiet e-commerce.
 • Nowe zasady zapłaty przy użyciu instrumentu płatniczego:

– obowiązek pozostawania w gotowości do płatności bezgotówkowych,

– szybki zwrot VAT dla tzw. podatników bezgotówkowych,

– obowiązek instalacji terminala płatniczego.

 1. Aktualne problemy w rozliczeniach VAT, w tym:
 • Dotacje a VAT (przekazywanie grantów, dotacje do OZE, azbestu, POŚ, folii, dotacje do inwestycji własnych, stanowisko TSUE).
 • inne
 1. Kasy rejestrujące- zasady, obowiązki.