PROWADZĄCY

Prawnik, administratywista, wykładowca, doktorantka nauk prawnych w zakresie prawa podatkowego oraz Biegły przy Sądzie Okręgowym w zakresie podatku od towarów i usług w sektorze jednostek samorządu terytorialnego (JST), specjalista w dziedzinie podatku VAT w budżecie. Autorka licznych publikacji ukazanych m.in. w akredytowanym wykazie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, czasopism branżowych oraz pozycji książkowych..

PROGRAM:

I. Nowe uprawnienia fiskusa w karaniu Gminy.

Nowelizacja kodeksu karnoskarbowego wyposaży urzędy skarbowe w nowe narzędzia kontroli i nakładania sankcji, które mają na celu zabezpieczenie wpływów do budżetu Skarbu Państwa.

 1. Jakie nastąpią zmiany w czynnym żalu?
 • w jakich sytuacjach czynnego żalu złożyć do organu już nie będzie można?
 • w jakich dodatkowych sytuacjach czynny żal do organu będzie można wnieść?
 1.   Zmiany w przedawnieniu karalności.
 2.   Nowy rodzaj przestępstw. Nieprzechowywanie księgi i dokumentów związanych z ich prowadzeniem.
 3.   Kto ponosi odpowiedzialność za wykroczenia skarbowe w Gminie?

II. Dobrowolna centralizacja – GRUPA VAT – od 1 stycznia 2023 r.

Od 1 stycznia 2023 r. podatnicy będą mogli tworzyć GRUPY VAT i wspólnie rozliczać podatek. Grupa VAT to nowa instytucja Polskiego Ładu.

 1. Jakie są zasady utworzenia GRUPY VAT?
 2. Jak wyglądać będzie opodatkowanie w GRUPIE VAT?
 3. Zasady funkcjonowania GRUPY VAT.
 4. Czy Gminie to się opłaca?
 5. Przykłady. Czy spółka z o.o. może utworzyć z miastem GRUPĘ VAT?
 6. Czekamy na arcyważny wyrok TSUE w sprawie obowiązkowej centralizacji VAT, która nastąpiła w 2017 r. Co może się zmienić?

III. E-faktury – obecnie dobrowolnie, od 2023 r. – obligatoryjnie.

Niebawem fiskus wprowadzi obowiązek stosowania e-faktur dla wszystkich podatników, w tym Gmin (obecnie e-fakturowanie jest fakultatywne). Do projektowanych zmian należy się zatem odpowiednio przygotować – są one bardzo ważne.

 1. Nowy typ faktury – faktura ustrukturyzowana, czyli jaka?
 2. Różnice i konsekwencje stosowania faktur papierowych, elektronicznych i ustrukturyzowanych.
 3. Co to jest Krajowy System e-fakturowania (KSeF)?
 4. Zasady wystawiania faktur ustrukturyzowanych oraz funkcjonowania KSeF.
 5. Zasady ustalania daty wystawienia oraz daty otrzymania faktury ustrukturyzowanej.
 6. Przechowywanie faktur ustrukturyzowanych oraz dostęp do tych faktur.
 7. Faktura ustrukturyzowana a moment powstania obowiązku podatkowego oraz moment powstania prawa do odliczenia.
 8. E-faktura w praktyce – Prezentacja programu do wystawiania e-faktur.
 9. Korzyści wynikające z e-fakturowania.

IV. SLIM VAT 3

Propozycję istotnych zmian prawnych przewiduje również SLIM VAT 3. Zdaniem MF, pakiet ten ma na celu uproszczenie obecnie obowiązujących regulacji w zakresie VAT oraz usprawnienie jego rozliczania.

 1. Jakie konkretne zmiany pakiet SLIM VAT 3 za sobą niesie?
 • wskazanie wszystkich zmian oraz omówienie zmian istotnych dla jednostek budżetowych
  1. Zmiana w zakresie zaokrąglania proporcji z art. 90 ustawy o VAT.
  2. Zmiana w zakresie dokonywania korekty podatku naliczonego (art. 91 ust. 1a u. VAT).
  3. Zmiana w zakresie faktur zaliczkowych.
  4. Zmiana w zakresie kas fiskalnych online.
  5. Konsolidacja wiążących informacji i ujednolicenie procedur ich wydawania.
  6. Podniesienia limitów dla <Małego Podatnika> VAT.
  7. Przepisy przejściowe.

V. Omówione zostaną również inne kwestie związane z funkcjonowaniem budżetu i jej jednostek; wiadomości prasowe, interpretacje podatkowe oraz orzeczenia sądowe.