PROWADZĄCY:

Doradca Podatkowy, Prawnik, Absolwentka i stypendystka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie podatków, które zdobyła pracując w kancelarii prawno – podatkowej oraz międzynarodowej firmie konsultingowej. Obecnie właścicielka Kancelarii Podatkowej. Specjalistka w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, w tym rozliczeń transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi – Transfer Pricing oraz podatku u źródła, a także podatku od towarów i usług. Współautorka książek: „Dokumentacja VAT”, „Komentarz do podatku dochodowego od osób prawnych” – wydanie:2008 i 2010 oraz autorka licznych publikacji prasowych, w tym w Gazecie Prawnej oraz Przeglądzie Podatkowym.

PROGRAM:

I. Zmiany od lipca 2022 r.

 1. Grupa VAT:
 • Pojęcie Grupy VAT;
 • Umowa o utworzeniu Grupy VAT
 • Zasady rozliczeń Grupy VAT;
 • Opodatkowanie członków podatku VAT w transakcjach pomiędzy sobą i na zewnątrz;
 • Pojęcie podatnika Grupy VAT ;
 • Rozliczanie proporcji i pre-współczynnika w Grupie VAT;
 • Likwidacja Grupy VAT – przyczyny.
 1. Projektowane zmiany w ramach SLIM VAT-3:
 • Podwyższenie progu dla małego podatnika;
 • Przeliczanie kursów w przypadku faktur korygujących;
 • Kurs przeliczeniowy przy zbiorczej korekcie – nowe uregulowanie;
 • WNT bez faktury;
 • Brak korygowania proporcji po zakończeniu roku – podniesienie limitu z 500,00 zł. do 10.000,00 zł.;
 • Brak konieczności wystawiania faktur zaliczkowych jeśli zaliczka i sprzedaż jest w tym samym miesiącu;
 • Brak konieczności wydruku raportów z kas fiskalnych
 • Obniżenie sankcji podatkowych;
 • Zmiany przy rozliczaniu transakcji łańcuchowych.

II. Zmiany w ramach tarcz antyinflacyjnych.

 1. Rozporządzenie o obniżonych stawkach VAT na media:
 • Rozliczanie gazu, energii elektrycznej, ciepła;
 • Opłaty za dostawę a opłaty za dystrybucję;
 • Czas obowiązywania Rozporządzenia;
 • Faktury prognozy, faktury zaliczkowe i rozliczeniowe – zasady stosowania stawek VAT
 • Korygowanie faktur – jakie stawki?
 1. Ustawa o obniżonych stawkach na żywność, paliwo i media:
 • Zakres przedmiotowy;
 • Towary objęte stawką 0% – wykaz;
 • Okres stosowania;
 • Obowiązek podatkowy a stawki obniżone.

III. Zmiany VAT ujęte w Polskim Ładzie.

 1. Zwrot podatku VAT:
 • Przypadki zwrotu podatku VAT w ciągu 15 dni;
 • Przesłanki szybszego zwrotu podatku VAT;
 • Weryfikacja podatnika za pomocą systemów informatycznych, w tym Centralnego Repozytorium Kas i Centralnego Rejestru Faktur;
 • Przypadki wydłużenia terminu zwrotu podatku VAT;
 • Brak zwrotu podatku VAT w przypadku braku stosowania terminali płatniczych.
 1. Zmiany w zakresie zapłat:
 • Obniżenie kwoty zapłat z 15 tys do 8 tys – skutki praktyczne;
 • Obowiązek stosowania terminali płatniczych – nowe zasady
 • Skutki podatkowe braku stosowania terminali płatniczych w przypadku ich obowiązku stosowania;
 • Kara pieniężna za brak terminali płatniczych;
 • Przepisy przejściowe dotyczące wdrażania terminali płatniczych
 1. Inne zmiany w Ustawie o VAT:
 • Przypadki braku wydawania Wiążących Informacji Stawkowych;
 • Rezygnacja ze stawki „zw” – nowe przypadki;
 • Wykreślenie podatnika VAT – UE;
 • Zmiany w zakresie stawek obniżonych;
 • Zwolnienie z VAT a PCC – zmiany w stosowaniu

IV. Zmiany w VAT dotyczące faktur.

 1. Zmiany w treści faktur:
 • Likwidacja słowa „Duplikat” jako jej obowiązkowego elementu – skutki praktyczne;
 • Likwidacja obowiązkowych elementów faktur korygujących: słowa „Korekta” oraz przyczyny korekty;
 • Obowiązkowe elementy faktury po zmianach;
 • Obowiązkowe a dobrowolne elementy faktury.
 1. Faktura ustrukturyzowana:
 • Pojęcie faktury ustrukturyzowanej;
 • Faktura ustrukturyzowana wyłącznie w formie elektronicznej wystawiana za pomocą oprogramowania interfejsowego;
 • Powiadamianie o wystawionej fakturze ustrukturyzowanej – w jaki sposób?
 • Otrzymanie faktury ustrukturyzowanej – sposoby i moment;
 • Akceptacja odbiorcy jako obowiązkowy element stosowania faktur ustrukturyzowanych;
 • Informacja o stosowaniu faktur ustrukturyzowanych – forma, termin, zakres podmiotowy;
 • Dobrowolne elementy faktury a struktura XML;
 • Przepisy przejściowe wdrażające zmiany: data wystawienia faktury a data obowiązku podatkowego.
 1. Krajowy System e-faktur:
 • Zasady utworzenia Krajowego Systemu e-faktur;
 • Funkcjonowanie systemu;
 • Wystawienie faktury a jej automatyczne wysłanie do Krajowego Systemu e-faktur – skutki praktyczne;
 • Nadawanie numerów fakturom funkcjonujących w Krajowym Systemie e-faktur – skutki podatkowe
 • Struktury logiczne e-faktur wysyłanych do Systemu;
 • Uwierzytelnianie faktur wysyłanych do Systemu: formy i termin;
 • Preferencje dla podatników stosujących System, w tym szybszy zwrot podatku VAT, brak konieczności wysyłania JPK_FA;
 • Przechowywanie faktur w Systemie przez 10 lat
 • Przepisy przejściowe wdrażania Systemu: dobrowolność a obowiązek.