PROWADZĄCY:

Freelancer; prawnik (UMCS w Lublinie); absolwent Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie  w zakresie studiów podyplomowych: skarbowość i podatki„; Uniwersytetu Jagiellońskiego Instytut Stosunków Międzynarodowych – studia w zakresie  „wiedzy  o integracji europejskiej” oraz Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu Instytut Socjologii studia w zakresie zarządzania środkami Unii Europejskiej. Wykładowca Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu.  Licencjonowany audytor wewnętrzny  (lic MF. Nr 134/2004), audytor wewnętrzny wpisany na Krajową Listę Profesjonalnych Audytorów Wewnętrznych (wpis nr 782); członek Stowarzyszenia Audytorów Wewnętrznych IIA Poland; b. Naczelnik Wydziału Finansowego Urzędu Miejskiego w Przemyślu,  b. starszy inspektor kontroli gospodarki  finansowej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie, b. członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Przemyślu, długoletni pracownik służb finansowych Państwa  i samorządu terytorialnego. Autor książki wydanej w 2020 roku przez ODDK Gdańsk pt. „Postępowanie egzekucyjne w administracji. Wzory pism dla wierzycieli należności pieniężnych.” cyklu artykułów w miesięczniku Finanse Publiczne wyd. PRESSCOM poświęconych nowelizacji ustawy o postępowaniu egzekucyjnym, oraz wydanej w listopadzie 2020 roku książki Postępowanie egzekucyjne w administracji po zmianach (wyd. Presscom Wrocław).

PROGRAM:

Podczas szkolenia zostanie zwrócona uwaga na procedowane obecnie zmiany w ustawie egzekucyjnej odnoszące się do takich kwestii jak:

 1. Nowa definicja wynagrodzenia;
 2. Stosowanie przepisów KPA do czynności przed egzekucyjnych wierzyciela;
 3. Zmiana kwoty bagatelnej do podejmowania działania egzekucyjnych;
 4. Nowe zasady „wyszukiwania” w Rejestrze Należności Publicznoprawnych;
 5. Nowe zasady przedawnienia kosztów upomnienia;
 6. Nowe elementy tytułu wykonawczego;
 7. Likwidacja klauzuli skierowania TW do egzekucji;
 8. Nowe zasady wystawiania dalszego i kolejnego tytułu wykonawczego;
 9. Egzekucja z do przedsiębiorstwa w spadku;
 10. Nowy zakres informacji wierzyciela dla organu egzekucyjnego;
 11. Nowe zasady zawieszenia i umorzenia postępowania egzekucyjnego;
 12. Zmodyfikowane zasady ustalania kosztów egzekucyjnych.

Omówienie zmian w zakresie tzw. III nowelizacji ustawy egzekucyjnej jest uzależniona od postępu prac legislacyjnych.