PROWADZĄCY: Krystyna Gąsiorek

Ekonomista, ponad 20 lat prowadzi szkolenia z tematyki finansów publicznych m.in. sprawozdawczości, klasyfikacji budżetowej dla jednostek sektora finansów publicznych w tym jednostek samorządu terytorialnego. Doskonale zna specyfikę samorządów. Posiada szeroką wiedzę oraz praktyczne umiejętności zdobyte w wyniku długoletniej praktyki zawodowej m.in. jako główna księgowa w państwowej jednostce budżetowej jak również jako starszy specjalista w Wydziale Informacji Analiz i Szkoleń w Regionalnej Izbie Obrachunkowej była również pozaetatowym Członkiem Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Jest uprawniona do zasiadania w Radach Nadzorczych Spółek Skarbu Państwa. Praktyk, ceniony wykładowca w zakresie sprawozdawczości budżetowej i finansów publicznych. Autorka licznych publikacji książkowych i prasowych w tym zakresie.

PROGRAM:

 1. Pojęcie wydatków niewygasających.
 2. Uchwała organu stanowiącego o wydatkach niewygasających podjęta w 2023 r.
 3. Co winna zawierać uchwała organu stanowiącego o ustaleniu wydatków niewygasających.
 4. Co należało zrobić po uchwale organu stanowiącego w 2023 r.
 5. Ewidencja wydatków niewygasających w 2023 r.
 6. Prezentacja wydatków niewygasających w sprawozdaniu: Rb-28S; Rb-ST; Rb-N oraz bilansie z wykonania budżetu za rok 2023.
 7. Jak prezentujemy wydatki niewygasające w roku 2024 r. w sprawozdawczości.
 8. Ewidencja wydatków niewygasających w 2024 r.
 9. Kiedy zwrot do budżetu w 2024 r. wydatków niewygasających.
 10. Klasyfikacja budżetowa wydatków niewygasających.
 11. Pytania.