PROWADZĄCY: Krystyna Gąsiorek

Krystyna Gąsiorek – Ekonomista, ponad 20 lat prowadzi szkolenia z tematyki finansów publicznych m.in. sprawozdawczości, klasyfikacji budżetowej dla jednostek sektora finansów publicznych w tym jednostek samorządu terytorialnego. Posiada szeroką wiedzę oraz praktyczne umiejętności zdobyte w wyniku długoletniej praktyki zawodowej m.in. jako główna księgowa w państwowej jednostce budżetowej jak również jako starszy specjalista w Wydziale Informacji Analiz i Szkoleń w Regionalnej Izbie Obrachunkowej była również pozaetatowym Członkiem Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Autorka licznych publikacji książkowych i prasowych w tym zakresie m.in. Klasyfikacja budżetowa 2021.

PROGRAM:

  1. Plan finansowy jednostki budżetowej podstawą gospodarki finansowej, a budżet jednostki samorządu terytorialnego:

– szczegółowość planu finansowego w tym grupy paragrafów wydatkowych;

– kto odpowiada za sporządzenie planu finansowego i jego wykonanie.

  1. Podstawowe podziałki klasyfikacji budżetowej w jednostkach samorządu terytorialnego i ich jednostkach budżetowych: dział, rozdział, paragrafy dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów.
  2. Przedstawienie obowiązującej klasyfikacji, a wywołujące problemy w jej stosowaniu:

– zmian w klasyfikacji budżetowej, które obowiązują od 1 stycznia 2022 r.

– klasyfikowanie dochodów:  § 063, § 064; § 094, a § 097 oraz § 095;

– klasyfikowanie wydatków do § 302 oraz 303;

– klasyfikowanie wydatków do § 419;

– klasyfikowaniu wydatków do § 441, 442 w związku z § 470;

– klasyfikowaniu wydatków do § 470 w związku z § 421, § 422, § 430;

– stosowania § 422, § 424 w związku z objaśnieniami w § 421;

– kiedy stosujemy § 439, a kiedy nie;

  1. Zmiany w planie finansowym jednostki:

– kto może dokonywać zmian w planie finansowym.

  1. Ewidencja planu finansowego i jego zmian.
  2. Zaciąganie zobowiązań przez kierownika jednostki budżetowej:

– upoważnienie do zaciągania zobowiązań;

– zakupy na raty kiedy można.

  1. Zaangażowanie

–  pojęcie zaangażowania;

– kto jest odpowiedzialny za zaangażowanie;

– ewidencja księgowa zaangażowania.

  1. Pytania.