PROWADZĄCY: Krystyna Gąsiorek

Ekonomista, ponad 20 lat prowadzi szkolenia z tematyki finansów publicznych m.in. sprawozdawczości, klasyfikacji budżetowej dla jednostek sektora finansów publicznych w tym jednostek samorządu terytorialnego. Doskonale zna specyfikę samorządów. Posiada szeroką wiedzę oraz praktyczne umiejętności zdobyte w wyniku długoletniej praktyki zawodowej m.in. jako główna księgowa w państwowej jednostce budżetowej jak również jako starszy specjalista w Wydziale Informacji Analiz i Szkoleń w Regionalnej Izbie Obrachunkowej była również pozaetatowym Członkiem Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Jest uprawniona do zasiadania w Radach Nadzorczych Spółek Skarbu Państwa. Praktyk, ceniony wykładowca w zakresie sprawozdawczości budżetowej i finansów publicznych. Autorka licznych publikacji książkowych i prasowych w tym zakresie.

PROGRAM:

1. Plan finansowy jednostki budżetowej podstawą gospodarki finansowej, a budżet jednostki samorządu terytorialnego:

 • szczegółowość planu finansowego w tym grupy paragrafów wydatkowych;
 • kto odpowiada za sporządzenie planu finansowego.

2. Podstawowe podziałki klasyfikacji budżetowej w samorządowych jednostkach budżetowych: dział, rozdział, paragrafy dochodów, wydatków.

3. Przedstawienie obowiązującej klasyfikacji, a wywołujące problemy w jej stosowaniu m.in.:

 • klasyfikowanie dochodów: 063, § 064; § 094, a § 097 oraz § 095;
 • klasyfikowanie wydatków do § 302 oraz 303;
 • klasyfikowanie wydatków do § 419;
 • klasyfikowaniu wydatków do § 441, 442 w związku z § 470;
 • klasyfikowaniu wydatków do § 470 w związku z § 421, § 422, § 430;
 • stosowania § 422, § 424 w związku z objaśnieniami w § 421;
 • kiedy stosujemy § 439, a kiedy nie;

4. Zmiany w planie finansowym jednostki:

 • kto może dokonywać zmian w planie finansowym.

5. Ewidencja planu finansowego i jego zmian;

6. Zaciąganie zobowiązań przez kierownika jednostki budżetowej w tym zakupy na raty.

7. Zaangażowanie

 • pojęcie zaangażowania;
 • kto jest odpowiedzialny za zaangażowanie;
 • ewidencja księgowa zaangażowania.

8. Pytania.