PROWADZĄCY: Krystyna Gąsiorek

Ekonomista, ponad 20 lat prowadzi szkolenia z tematyki finansów publicznych m.in. sprawozdawczości, klasyfikacji budżetowej dla jednostek sektora finansów publicznych w tym jednostek samorządu terytorialnego. Doskonale zna specyfikę samorządów. Posiada szeroką wiedzę oraz praktyczne umiejętności zdobyte w wyniku długoletniej praktyki zawodowej m.in. jako główna księgowa w państwowej jednostce budżetowej jak również jako starszy specjalista w Wydziale Informacji Analiz i Szkoleń w Regionalnej Izbie Obrachunkowej była również pozaetatowym Członkiem Samorządowego Kolegium Odwoławczego.
Jest uprawniona do zasiadania w Radach Nadzorczych Spółek Skarbu Państwa. Praktyk, ceniony wykładowca w zakresie sprawozdawczości budżetowej i finansów publicznych. Autorka licznych publikacji książkowych i prasowych w tym zakresie.

PROGRAM:

1. Pojęcie zaangażowania;

– podstawa prawna;

– istota zaangażowania.

2. Kto jest odpowiedzialny za zaangażowanie;

3. Zapisy w przyjętych politykach rachunkowości;

4. Zasady ewidencji księgowej:

– na jakich kontach prowadzona jest ewidencja księgowa zaangażowania;

– jakie dokumenty stanowią podstawę do ewidencji księgowej.

5. Ujęcia w sprawozdaniach budżetowych zaangażowania.

6. Pytania.