PROWADZĄCY: Krystyna Gąsiorek

Ekonomista, ponad 20 lat prowadzi szkolenia z tematyki finansów publicznych m.in. sprawozdawczości, klasyfikacji budżetowej dla jednostek sektora finansów publicznych w tym jednostek samorządu terytorialnego. Posiada szeroką wiedzę oraz praktyczne umiejętności zdobyte w wyniku długoletniej praktyki zawodowej m.in. jako główna księgowa w państwowej jednostce budżetowej jak również jako starszy specjalista w Wydziale Informacji Analiz i Szkoleń w Regionalnej Izbie Obrachunkowej była również pozaetatowym Członkiem Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Autorka licznych publikacji książkowych i prasowych w tym zakresie m.in. Klasyfikacja budżetowa 2021.

PROGRAM:

 1. Pojęcie zaangażowania:
 • podstawa prawna;
 • istota zaangażowania.
 1. Kto jest odpowiedzialny za zaangażowanie.
 2. Zapisy w przyjętych politykach rachunkowości.
 3. Zasady ewidencji księgowej:
 • na jakich kontach prowadzona jest ewidencja księgowa  zaangażowania;
 • jakie dokumenty stanowią podstawę do ewidencji księgowej.
 1. Zaangażowanie na koniec 2022 r.
 2. Ujęcia w sprawozdaniach budżetowych zaangażowania.
 3. Pytania.