PROWADZĄCY:

Główna księgowa JSFP. „Mój świat jest wypełniony liczbami. Sztuka rachunkowości wymaga myślenia logicznego i praktycznego oraz stanowi podstawę każdego dobrego biznesu, to również moja pasja. Jako ekspertka w dziedzinie finansów i rachunkowości chciałabym zainspirować moich słuchaczy do spojrzenia na te trudne tematy z ciekawością i inspiracją do dalszej pracy.”

PROGRAM:

 1. Przepisy prawne wprowadzające zakładowy plan kont.
 2. Zakładowy plan kont – informacje podstawowe:
 • Jakie zasady obowiązują przy tworzeniu zakładowego planu kont?
 • Jak dodać konto do planu kont jednostki?
 • Czy można ograniczyć liczbę kont w zakładowym planie kont?
 • Wzorcowy plan kont – podstawa do opracowania ZPK dla jsfp.
 1. Zakładowy plan kont jako część systemu księgowego:
 • Wykaz kont księgi głównej.
 • Przyjęte zasady klasyfikacji zdarzeń.
 • Zasady prowadzenia kont ksiąg pomocniczych.
 • Powiązania ksiąg pomocniczych z kontami księgi głównej.
 • Jak prowadzić ewidencję analityczną do kont?
 • Aktualizacja zakładowego planu kont.
 • Uproszczenia w zakładowym planie kont.
 1. Zdarzenia ujmowanie w ewidencji pozabilansowej:
 • Prowadzenie ewidencji pozabilansowej.
 • Jednostronny zapis.
 • Przykładowy wykaz kont pozabilansowych.
 1. Polityka rachunkowości – w jaki sposób ująć w niej ZPK:
 • Ogólne wiadomości na temat polityki (zasad) rachunkowości.
 • Zakładowy Plan Kont – obligatoryjna część polityki rachunkowości.
 • Na jakich zasadach i kiedy salda kont ujęte w planie kont jednostki podlegają inwentaryzacji?
 • Informacje na temat programu finansowo-księgowego.
 1. Analiza najczęściej popełnianych błędów związanych z ZPK:
 • Czy można prowadzić ewidencję pomocniczą środków trwałych w arkuszu kalkulacyjnym?
 • Czy można przepisać nieczytelną księgę inwentarzową?
 • Czy można ustalić jeden plan kont dla jednostki obsługującej i jednostek obsługiwanych?
 • Rozbieżności w nazwach kont syntetycznych.
 • Brak kont w zakładowym planie kont.
 • Nieprzestrzeganie zasady podwójnego zapisu.
 1. Sesja pytań i odpowiedzi.