PROWADZĄCY:

Wykładowca wyższych  uczelni, wieloletni praktyk  administracji  skarbowej w tym Naczelnik Urzędu Skarbowego, główna księgowa jednostek sektora finansów publicznych i spółek, autor  i współautor kilkudziesięciu pozycji książkowych ( w tym: aktualna „Bilansowe i podatkowe zamknięcie roku 2021 w instytucjach kultury”) oraz publikacji o tematyce  rachunkowej, podatkowej,  finansów publicznych. Prowadząca jest znanym i cenionym  szkoleniowcem z zakresu tematyki podatkowej, finansów publicznych i rachunkowości, szkoląca zarówno pracowników  jednostek organizacyjnych  sektora finansów państwowych i samorządowych,   również pracowników RIO,  NIK, Ministerstw i innych ważnych Urzędów państwowych i samorządowych. Nawiązuje doskonały kontakt z uczestnikami – jest współpracownikiem wielu Agencji Szkoleniowych.

PROGRAM:

I. INSTYTUCJE KULTURY PO ZMIANACH PRZEPISÓW – wybrane zagadnienia:

1.Rola kierownika jednostki, głównego księgowego oraz pracowników instytucji kultury – odpowiedzialność dyscyplinarna i karna.

2. Regulamin organizacyjny, jako obowiązkowy akt prawny wewnętrznego zarządzania instytucją kultury.

3. Zatrudnianie i wynagradzanie oraz inne czynności z zakresu prawa pracy dotyczące dyrektora, z-cy dyrektora, głównego księgowego i pracowników instytucji kultury – aktualny stan prawny w tym zakresieniebezpieczeństwa błędnych ustaleń – KONTROLE NIK i RIO.

4. Wyliczanie wynagrodzenia – NOWY ŁAD – problemy, przykłady-ZMIANY.

II. KONTROLA ZARZĄDCZA W INSTYTUCJACH KULTURY:

1. Kontrola zarządcza – pojęcia i poziomy funkcjonowania kontroli zarządczej w sektorze finansów publicznych – instytucjach kultury.

2. Standardy kontroli zarządczej – cel i ich charakter.

3. Obszary kontroli zarządczej.

4. Mechanizmy kontroli jako odpowiedź na konkretne ryzyko:
– dokumentowanie systemu kontroli zarządczej,
– sprawność nadzoru,
– ciągłość działalności,
– ochrona zasobów,
– szczegółowe mechanizmy kontroli.

5. Procedury kontroli zarządczej i technika ich tworzenia – zagadnienia praktyczne.

6. Przepisy wewnętrzne, zarządzenia, instrukcje, powierzenia uprawnień – ich rola w kontroli zarządczej oraz wzory dokumentacji.

7. Obszary w zakresie zarządzania ryzykiem (wzory zarządzeń i wzory dokumentacji):
– identyfikacja ryzyka,
– analiza ryzyka,
– reakcja na ryzyko.

8. Odpowiedzi na pytania.